Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8800 Nagykanizsa,
    Király u. 4.
  • Telefon: +36-70/709-5000
  • Email: info@szabadics.hu
Vízi létesítmények Szennyvíz beruházások Ivóvíz beruházások Városrehabilitáció

Otthon a víz körforgásában.

Vízi létesítmények

Kis-Balaton vízvédelmi rendszer

Közép-Európa legnagyobb tavának a Balaton természetes szűrő funkcióját ellátó Kis-Balaton vízminőség-védelmi rendszerének és kiemelkedő természeti értékeinek védelmét szolgáló létesítményeket kiviteleztünk a természeti értékek megőrzésével.

Beruházás összege: 3 310 380 000 Ft

Részletek

Komárom–Almásfüzitő fővédvonal

A Komárom–Almásfüzitő fővédvonal által védett 14,3 km hosszú szakaszon az árvízvédelmi töltés megerősítésével és új töltés építésével árvízelöntéssel veszélyeztetett lakott területek árvíz biztonságát valósítottuk meg.

Beruházás összege: 5 360 721 034 Ft

Részletek

Szennyvíz beruházások

Nagykanizsa szennyvíztisztító telep bővítése

Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt keretében Nagykanizsán szennyvíztisztító telep fejlesztése, mely magában foglalja a telep kapacitásának bővítését 21.250 m3/nap-ra.

Beruházás összege: 2 892 000 000 Ft

Részletek

Keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése.

Beruházás összege: 2 502 521 788 Ft

Részletek

A Nagyatád és környéke csatornahálózatának és a Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

„Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése” projekt során csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv szerint és szennyvíztisztító telep fejlesztése FIDIC Sárga könyv szerint.

Beruházás összege: 4 609 289 999 Ft

Részletek

Ivóvíz beruházások

Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőség javító program

A projekt keretében a regionális ivóvízhálózat fejlesztésével 17 településen EU által előírt határértékeknek megfelelő egészséges ivóvizet tudtunk biztosítani. A kivitelezés magában foglalja 1 db 4500 m3/nap kapacitású vízműtelep kiépítését, az ivóvízhálózat rekonstrukcióját és bővítését.

Beruházás összege: 3 948 529 051 Ft

Részletek

Dél-Tolna ivóvízminőség javító program

A projekt keretében a regionális ivóvízhálózat fejlesztésével, mely magában foglalja 2 db 2000 m3/nap kapacitású vízműtelep kiépítését, az ivóvízhálózat rekonstrukcióját és bővítését 10 településnek EU által előírt határértékeknek megfelelő ívóvizet tudtunk biztosítani.

Beruházás összege: 1 234 181 393 Ft

Részletek

Szigetvári Kistérségi ivóvízminőség-javító program

A projekt keretében 6 db vízmű technológiáját építettük át az EU normáinak megfelelően, melyek az EU előírásainak megfelelő ivóvizet állítanak elő. A technológia felújításával az ivóvízhálózat fejlesztésével és bővítésével egészséges ivóvízzel láttunk el 14 települést.

Beruházás összege: 1 321 092 000 Ft

Részletek

Dombóvár ivóvízminőség-javító program

A projekt keretében 20 település ivóvízminőségét javítottuk 4db vízműtelep fejlesztésével, mellyel a térség vízminőségének paramétereit az EU által előírt határértékek alá csökkentettük, így a térség számára jó minőségű ivóvizet biztosítottunk.

Beruházás összege: 2 423 844 521 Ft

Részletek

Városrehabilitáció

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése

Nagykanizsa belváros rekonstrukció projektünk során a Fő utca forgalomcsillapítási, térépítészeti és környezetrendezési munkái kivitelezése mellett a kapcsolódó közösségi tereket is megújítottuk.

Beruházás összege: 987 203 697 Ft

Részletek