E-szignó

Tájékoztatás az e-Szignó digitális aláírás ügymenetről

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az SZABADICS Építőipari Zrt. Zrt. 2024. február 6-tól a magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtás érdekében a Microsec Zrt. által nyújtott e-Szignó elektronikus aláírás szolgáltatását használja szerződések hitelesítésére.

A jövőben a papír alapú szerződéskötés és dokumentumok aláírása helyett törekszünk minél nagyobb arányban online, digitális környezetben is hiteles, bizonyító erejű dokumentumokat létrehozni – hozzájárulva a papírfelhasználásunk csökkentéséhez környezetünk védelme érdekében.

Az e-Szignó előnyei:

 • Nincs szükség sem személyes találkozásra, sem postázásra vagy futárra.
 • 100%-ban papírmentes ügyintézés, ami költséghatékony és környezetbarát.
 • Megfelel minden magyar és az EU-s jogszabályi előírásnak.
 • Teljesíti a hiteles e-ügyintézéssel szemben támasztott valamennyi elvárást.
 • Pár perc alatt több száz oldalnyi elektronikus dokumentumot akár többen is aláírhatnak.

Minősített elektronikus aláíró tanúsítványok

A Microsec e-Szignó Hitelesítés szolgáltató által kibocsátott minősített elektronikus aláíró és bélyegző tanúsítványok megfelelnek az eIDAS és az Eüt. előírásainak. Minősített tanúsítvánnyal hitelesített dokumentumok – amely alapján (ún. minősített elektronikus aláírást létrehozó eszköz segítségével minősített elektronikus aláírás hozható létre- teljes bizonyító erejű okiratnak minősülnek.

Hiszünk benne, hogy a digitális aláírásra történő átállás az Önök részére is számos előnnyel jár, ezáltal hozzájárul az Önök elégedettségének és szolgáltatásunk színvonalának emeléséhez.

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:
SZABADICS Építőipari Zrt.

Hogyan kell Önnek eljárnia a jövőben?

Ha Ön még nem rendelkezik digitális aláírással:

Az elektronikus aláírás lényegében a kézzel írott aláírás elektronikus megfelelője. Az elektronikus aláírás lényege, hogy egy dokumentum kódolásával megváltoztatjuk annak szerkezetét, így biztosítva hitelességét. A hitelesség ebben az esetben azt jelenti, hogy a létrejött dokumentum olyan szerkezettel rendelkezik, amely alapján egyértelművé és letagadhatatlanná válik, hogy pontosan ki a dokumentum aláírója. Ezt a hitelességet jogszabály is elismeri, így az elektronikusan aláírt dokumentumok ugyanúgy bizonyító erejűek, mint a kézzel aláírtak. Sőt, hagyományos aláírást lényegesen könnyebb hamisítani, mint egy elektronikusan aláírt dokumentumot. Egy elektronikusan aláírt dokumentumot úgy megváltoztatni, hogy az teljesen megegyezzen az eredeti aláíró által hitelesített változattal, a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehetséges.

Ha csak a SZABADICS Építőipari Zrt. rendelkezik e-aláírással, az Ügyfél nem:

Írásba foglalt szerződést lehet létrehozni akkor is, ha a felek nem ugyanazt a szerződéspéldányt írják alá, akár nem ugyanolyan módon! Ilyen esetben a papír alapú és az elektronikus okirat együtt alkotja a szerződést. SZABADICS Építőipari Zrt. által elektronikusan aláírt szerződéspéldány és a partnertől megküldött az általa papíron aláírt változat együttességével, a szerződés létrejött és ez bizonyítható. A Ptk. 6:70 § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a külön okiratok tartalmából együttesen kitűnik a felek kölcsönös akarata, úgy a külön okiratokat együttesen írásbeli szerződésnek kell tekinteni. Sőt az írásbeli szerződés akkor is létrejön, ha a több példányban kiállított okiratok közül mindegyik fél csak a másik félnek szánt példányt írja alá.

Folyamat:

 1. SZABADICS Építőipari Zrt. az Ügyfélnek kiküldi az aláírásra szánt dokumentumokat
 2. Ügyfél kinyomtatja, aláírja, visszaküldi e-mail-ben – SZABADICS Építőipari Zrt. befogadja a megrendelést
 3. Ügyfél a megrendeléshez kapcsolódó dokumentumokból 1 eredeti példányt cégszerűen aláírva visszaküldi postán az SZABADICS Építőipari Zrt-nek
 4. SZABADICS Építőipari Zrt. elektronikus aláírással ellátott dokumentumot elektronikusan megküldi Ügyfélnek
 5. Ügyfélnek saját maga által aláírt dokumentumot meg kell őriznie.
Papír dokumentumok hiteles konvertálása elektronikus dokumentummá

A papíralapon létrejött dokumentumokról lehetőség van hiteles elektronikus másolat készítésére. A hiteles elektronikus másolatok készítésének szabályait a Bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény („Eüt.”) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Kormány rendelet („Konverziós rendelet”) szabályozza.

Az Eüt. szerint az elektronikus dokumentum bizonyító ereje megegyezik az eredeti papír alapú dokumentum bizonyító erejével, amennyiben a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályai szerinti hiteles másolatkészítéssel készül.

Az így kapott, elektronikus aláírással ellátott dokumentum a másolatkészítő fél aláírt nyilatkozata, miszerint az adott dokumentumot az adott időpontban beszkennelte, és a kapott elektronikus dokumentum képe megegyezik az eredeti papír alapú dokumentuméval. Az elektronikus aláírás és az időbélyegzés technológiája biztosítja, hogy ilyen nyilatkozatot nem lehet más nevében készíteni, és nem lehet visszadátumozni sem.

A hiteles másolatkészítéshez tehát elengedhetetlen a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás/bélyegző, amelynek kibocsátásában örömmel állunk rendelkezésükre.

Ha már Ön is rendelkezik digitális aláírással:

Néhány hasznos tanács az elektronikus aláírásról:

Az elektronikus aláírás lényegében a kézzel írott aláírás elektronikus megfelelője. Az elektronikus aláírás lényege, hogy egy dokumentum kódolásával megváltoztatjuk annak szerkezetét, így biztosítva hitelességét. A hitelesség ebben az esetben azt jelenti, hogy a létrejött dokumentum olyan szerkezettel rendelkezik, amely alapján egyértelművé és letagadhatatlanná válik, hogy pontosan ki a dokumentum aláírója. Ezt a hitelességet jogszabály is elismeri, így az elektronikusan aláírt dokumentumok ugyanúgy bizonyító erejűek, mint a kézzel aláírtak. Sőt, hagyományos aláírást lényegesen könnyebb hamisítani, mint egy elektronikusan aláírt dokumentumot. Egy elektronikusan aláírt dokumentumot úgy megváltoztatni, hogy az teljesen megegyezzen az eredeti aláíró által hitelesített változattal, a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehetséges.

Szerződéskötés e-aláírással, ha mindegyik félnek van digitális aláírása:

SZABADICS Építőipari Zrt. befogadja az Ügyféltől az aláírt dokumentumokat, amelynél az SZABADICS Építőipari Zrt. ellenőrzi az aláíró hitelességét:

 1. az aláírói tanúsítvány minősített tanúsítvány-e
 2. a tanúsítvány érvényes-e az aláírás időpontjában
 3. SZABADICS Építőipari Zrt. rögzíti a mindkét fél által digitálisan aláírt fájlt (egy adott dokumentumon több aláírás is elhelyezhető, kerülhetnek ezek például egymás alá is vagy a dokumentum egyéb részeire. Az e-Szignó program beállíthatja, hogy az aláírás a dokumentumon hova kerüljön, ezáltal nem keletkezik újabb dokumentum)
 4. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumot elektronikus levélhez csatolva küldünk vissza Ügyfelünknek.