DIVÍZIÓK

Mélyépítés divízió

Bővebben

Társaságunk tevékenységét évtizedekkel ezelőtt a Dunántúlon a szennyvíz rendszerek-, a települések csatorna rendszereinek kiépítésével és a szennyvíztelepek fejlesztésével kezdte. Az elmúlt években az ország keleti részén, valamint a határainkon túl: Romániában és Horvátországban is folyamatosan zajlanak közműfejlesztéssel kapcsolatos mélyépítési projektjeink. 

A magyarországi közüzemi vízellátó rendszer vízigényét 65 %-ban sérülékeny vízbázisok biztosítják. Ezért kiemelt fontosságú az ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével. A települések vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt társaságunk ezen üzletági tevékenységével ezen kíván javítani. A mélyépítési üzletág az elmúlt évtizedekben több mint 400 magyarországi településen dolgozott, melynek keretében több mint 3000 km vezetéket fektettünk le, és több mint 50 db szennyvíztisztító telepet építettünk az 50 m3/nap kapacitásútól a 21000 m3/nap kapacitású telepig.

A koreszerű és környezetbarát közüzemi vízellátó rendszerek kiépítése szorosan összefügg a környezetvédelemmel, amely cégünk küldetését tekintve kiemelt feladat, mind szakmai mind erkölcsi vonatkozásban. 

Elhivatottak vagyunk a környezetünk állagmegőrzése, a természeti értékek és a vízkészlet védelme iránt. A mélyépítési divíziónk jelentős tapasztalattal és referenciákkal rendelkezik környezetvédelmi és vízrendezési munkák tekintetében, amelynek részét képezi a vízi műtárgyak építése, az árvízvédelem, valamint a folyó szabályozás is. Olyan kiemelt jelentőségű, természetvédelmi területek vízépítési munkái köthetők a mélyépítási divízió nevéhez, mint a Kis-Balaton, a Szigetköz, vagy a Fertő-tó, a Duna, a Dráva, és a Rába árvízvédelmi rendszereinek kiépítése,, valamint árvízvédelmi víztározók megépítése. 

Magasépítés divízió

Bővebben

2018. márciusában, külön üzletágba szerveztük magasépítési tevékenységünket, annak érdekében, hogy az építőipar ezen területén is meghatározó szerepet tudjunk betölteni. Az üzletág elődjei, a 10 éves gyakorlattal, szakmai múlttal rendelkező, a cégcsoporthoz tartozó magasépítési társaságok voltak. Referenciamunkáink között megtalálhatóak közintézmények, sportcsarnokok, uszodák, ipari csarnokok megépítése mellett iskolák, óvodák, szociális gyermekvédelmi intézmények, valamint a zánkai Erzsébet-tábor területén történő kivitelezések is.