Városi infrastruktúra fejlesztések

A településeken már meglévő, vagy az új ipari fejlesztési területeken szükséges komplex út-, közmű-, térépítési infrastruktúrák rekonstrukcióinak, kiépítésének igényei folyamatosan és egyre nagyobb számban jelentek meg a cégcsoport hagyományos, vízi közművekhez kapcsolódó tevékenységei mellettA rekonstrukciós munkák során nagy szakmai kihívásoknak sikerült megfelelni például Nagykanizsa, Hévíz, Zalakaros, Zalaegerszeg belvárosaiban. Ezzel párhuzamosan tevékenységi körünk egyik alappillérévé vált a települések új ipari területeinek kialakítása, illetve ezekkel a fejlesztésekkel összefüggő ipari innovációs területek kiépítése, fejlesztése is. 

Projekt tárgya: Zalaegerszeg-Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések
Munka jellege:  új építésű épületrészek, sí- és kalandpark, közmű-, térvilágítás-, parképítés
Helyszín: Zalaegerszeg, 0116/1 hrsz.
Átadás éve: 2021.

Projekt tárgya: Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése
Munka jellege: út-, közmű- és közvilágítás építés
Helyszín: Zalaegerszeg és Kispáli közigazgatási területe
Átadás éve: 2020.

Projekt tárgya:  “Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” projekt keretén belül parkolók, zöldterületek kivitelezése
Munka jellege: térépítészet, út- és közműépítés, távközlés és közvilágítás építés
Helyszín: Nagykanizsa, Eötvös és Deák tér
Átadás éve: 2020.

Projekt tárgya: Iparterület kialakítása Vasváron
Munka jellege: komplex projekt (csarnokok építése, út- és közműépítés, térvilágítás)
Helyszín: Vasvár
Átadás éve: 2020.

Projekt tárgya: A zalaegerszegi járműipari tesztpálya úthálózatához és teszt felületeihez kapcsolódó csapadékelvezetési és egyéb közlekedési és közmű építési munkák kivitelezése
Munka jellege: közmű-, csapadékvíz tározó tó és villamos hálózat építés
Helyszín: Zalaegerszeg, 0779 hrsz.
Átadás éve: 2019.

Projekt tárgya: Nagykanizsa, Fő utca vízvezeték és csatorna rekonstrukciója
Munka jellege: városrehabilitáció
Helyszín: Nagykanizsa Fő utca
Átadás éve: 2016.