Skip to main content

A Donja Dubrava Agglomerációs Szennyvíztisztító és Szennyvízrendszer Muraköz megyében az egyik legnagyobb és legfontosabb infrastrukturális beruházása jelenleg.

A projekt keretein belül megvalósul a Muraközi vízművekhez tartozó vízelvezető rendszer kiépítése, a “Donja Dubrava agglomeráció szennyvíz- és szennyvíztisztító rendszere” projekt részeként, mely Muraköz megyében az egyik legnagyobb infrastrukturális beruházás.

Elkezdődött a projekt kivitelezése, melynek eredményeként egy rendkívül magas színvonalú szennyvíztisztító és szennyvízelvezető rendszer valósul meg.

A települések kivitelezési munkái felosztásra kerültek a konzorciumtárs Tegra d.o.o és Szabadics Zrt. között, így a Szabadics Zrt. végzi Cirkovljant, Čukovecet, Donji Mihaljevecet, Sveta Marijat és Kotoribát.

Čukovec településen már felvonult egy brigád amely a közműfeltárásokon és házibekötéseken dolgozik. Még ebben a hónapban csatlakozik a második csapat, februárban egy harmadik, következő hónapokban pedig egy negyedik brigád is bekapcsolódik a munkálatokba.

Következő település Cirkovljan, majd folyamatosan a kiviteli tervek jóváhagyásával, bővül munkaterület.

Február végén következik az újabb lépés, amikor a Kotoribai záportározó műtárgyépítés kezdődik, itt egy ritkán használt technológia kerül alkalmazásra, úgynevezett Jet Grouting, mely során nagynyomású cementalapú injektálással történik a munkagödör vízhatlan biztosítása.