EGYÉB MUNKÁINK

“Kivitelezési szerződés keretében Bük IV. számú szennyvízátemelő áthelyezése és meglévő nyomóvezeték rekonstrukciója” 2021.03.30 2021.12.23 Bük 1369/3, 1341/2 (közút), 1333/36, 1333/34, 1333/33, 1333/32, 1333/39, 1368, 1366/5 (közút), 1368/8, 1369/3, 1341/2 (közút), 1334/2 71,1 DN 400 748 DN 300  197,7 DN 160 1675 1
Sorsz. Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Gravitácíós vezeték építés (fm) Házi bekötések (db) Nyomó-vezeték építés (fm) Házi beemelő (db) Szennyvíz-átemelő (db) Szennyvíztelep kapacitás (m3/nap)
1 “Alsópáhok, Kossuth L., Mátyás K., Hunyadi J. és Dózsa Gy. utca szennyvízhálózatának bővítése” 2019.10.01 2019.12.17 Alsópáhok területe hrsz.: 262/1, 801, 0137/2, 2122, 2123, 2124 2385,1
2 „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonostószámú projekt keretében, Hegyfalu község és környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.” 2017.10.06 2019.12.13 Hegyfalu, Zsédeny, Pósfa, Szeleste, Ölbő községek bel- és külterülete 29 159 1076 16 159 4 10 290
3 Böhönye Község szennyvízhálózatának bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatainak ellátása FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint a KEHOP-2.2.1-15-2015-00014 azonosító számú projekt” 2016.10.25 2018.10.25 Böhönye 2433,02 616,31 17 3
4 Nagykanizsa, Eötvös tér – Széchenyi tér, valamint Nagykanizsa, Szent József tér és Tandor Ottó sétány szennyvízcsatorna rekonstrukció alvállalkozói munkái” 2017.11.06 2017.12.30 Nagykanizsa Eötvös tér-Széchenyi tér, valamint Nagykanizsa Szent József tér és Tandor Ottó sétány 145
5 “Somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 /KEHOP-2.2.4-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése FIDIC Sárga Könyv szerint vállalkozási szerződés keretében” 2014.03.14 2016.12.12 Somogytúr agglomeráció: Gamás, Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Visz 45 964 1518 31879 33 23 360
6 Henészi városrész szennyvízrendszerében bekövetkezett vis maior károk helyreállítása 2016.05.18 2016.08.15 Nagyatád, Ady u. 3.-Ady köz 6. (hrsz. 2447;2563)
Nagyatád Ady u. 68.. (végakna) – Ady u. 3. (hrsz. 2563)
Nagyatád, Honvéd u. 1/1 – Honvéd u. 2/a (hrsz. 2336;2298)
797,46 80
7 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Gasparich Márk út és Mártírok útja között lévő szakaszán csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna szétválasztása 2015.09.29 2016.06.30 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Gasparich Márk út és Mártírok útja közötti szakasz 342
8 Sopron 2-0-0 főgyűjtő szennyvízcsatorna rekonstrukciója a Lackner Kristóf út és Selmeci út közötti szakaszon 2015.07.22 2016.05.24 Sopron, Lackner Kristóf utca (4225,4222/13 hrsz.) Selmeci utca (3982 hrsz.) Ikva sor (664/1 hrsz.) 485
9 A „Somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” tervezés és kivitelezés 2014.03.18 2015.11.18 Somogytúr 31692 1508 24288 24 360
10 Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése 2013.08.14 2015.10.29 Bakháza, Görgeteg, Háromfa,Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany, Nagyatád-Kivadár 84443 3267 62295 40 27 4930
11 „A Ráckevei (Soroksári –Duna- ág (RSD) vízgazdálkodása, vízminőség javítása” 2014.04.07 2015.10.26 Ráckeve, Dömsöd, Szigetbecse, Makád, Tass 26523 1332 1,00E+05 7100 63
12 Kunszentmiklós Város szennyvízcsatornázásának kiépítése 2013.12.12 2015.10.14 Kunszentmiklós 65254 2569 4115 10
13 Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezési és kivitelezési munkái 2013.07.30 2015.08.11 Pilisvörösvár 1600
14 „Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 2013.10.10 2015.06.01 Bácsalmás 65795 2584 730 5 800
15 Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacításbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése 2013.10.17 2015.05.29 Keszthely 18000
16 Segesd Község szennyvízelvezetése és tisztítása 2013.04.08 2015.04.08 Segesd 23182 940 4013 7 250
17 Nagybajom város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének építése és tervezése 2013.10.08 2015.04.08 Nagybajom 16130 1012 10068 10 375
18 „A szennyvízelvezetés-és kezelés problémáinak megoldása Ádánd településen a csatornahálózat kialakításával és szennyvíztisztító telep építésével” 2012.11.29 2014.11.28 Ádánd 14614 832 5248 4 230
19 “Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tervezés és kivitelezés 2013.04.30 2014.11.28 Révfülöp 2300
20 Cece Nagyközség szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerinti próbaüzem lefolytatása 2012.03.09 2014.11.25 Cece 220
21 Cece Nagyközség szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése 2013.01.09 2014.11.25 Cece 29453 1113 3219 8
22 „Tab városi szennyvíztisztító telep fejlesztése” 2013.02.27 2014.08.24 Tab 950
23 Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt keretében Nagykanizsán szennyvíztisztító-telep bővítésének kivitelezése tervezéssel és engedélyeztetéssel 2011.11.18 2014.08.14 Nagykanizsa 21250
24 Kadarkút város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének kiépítése 2012.08.14 2014.06.26 Kadarkút, Hencse 20966 867 6713 5 280
25 Iregszemcse község szennyvízelvezető rendszerének és szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, próbaüzem lefolytatása 2012.07.06 2014.05.27 Iregszemcse 23298 1000 4475 5 230
26 Kaposmérő Községi Önkormányzat szennyvízelvezetésének megoldása 2012.07.18 2014.04.09 Kaposmérő 17532 815 1292 2 280
27 Vaspör és térsége szennyvízelvezetésének megoldására 2012.09.12 2013.10.31 Vaspör, Ozmándbük, Hagyárosbörönd 12550 420 12870 8
28 A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt – az Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái 2011.01.28 2013.08.23 Nagykanizsa Megyei Jogú Város (Bajcsa, Korpavár és Palin városrészek), Zalaszentbalázs, Bocska, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Eszteregnye, Rigyác, Szepetnek, Semjénháza és Fityeház 67175 2700 59459 40 27
29 Dencsháza és Hobol Községek szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai és próbaüzem lefolytatása 2012.04.13 2013.07.17 Dencsháza, Hobol 10213 381 10747 153 4
30 Sántos és Szentbalázs községek csatornázása 2012.04.16 2013.07.05 Sántos, Szentbalázs 8832 317 4618 19 2
31 Vasvár város és városrészek (Kismákfai és Nagymákfai) területén keletkező szennyvizek összegyűjtése és elvezetése 2011.05.26 2013.05.31 Vasvár, Nagymákfa, Kismákfa 27007 1035 8547 68 13 50
32 Csurgó térsége szennyvízelvezetésének megoldása 2012.03.08 2013.03.29 Csurgó, Porrog, Porrogszentkirály, Szenta 11812 469 9128 18 5
33 A Veresegyház agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési beruházások megvalósítása 2011.08.31 2012.12.28 Veresegyház 2000
34 Veresegyház agglomeráció területén a csatornaépítési, csatornarekonstrukciós beruházások megvalósítása 2010.11.12 2012.11.12 Veresegyház 57697 2640 6234 149 14
35 Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” 2011.01.11 2012.10.30 Székesfehérvár, Pátka, Pákozd, Seregélyes 146090 6267 42274 253 27
36 Dombóvár térségi szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” I. rész: Dombóvár ellátatlan területek, Újdombóvár, Dombóvár-Szőlőhegy szennyvízcsatorna-hálózatának építése és rekonstrukciójaDombóvár szennyvíz csatornázási munkák 2011.06.14 2012.08.24 Dombóvár 55095 2466 4080 7
37 Belezna község szennyvízelvezetésének, és – kezelésének megoldása 2010.10.25 2012.06.30 Belezna 9618 306 1360 1 2 120
38 Egyházaskozár község szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése 2010.10.01 2012.06.29 Egyházaskozár 9263 374 1619 5 100
39 Rábahídvég község szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése 2010.10.25 2012.06.18 Rábahídvég 11121 389 1135 3 107
40 Uraiújfalu és Vámoscsalád községek szennyvízelvezetésének, és – kezelésének megoldása 2010.09.14 2012.03.30 Uraiújfalu, Vámoscsalád 15975 572 4080 3 140
41 Győrsövényház község szennyvízelvezetésének, és – kezelésének megoldása 2010.10.15 2012.03.28 Győrsövényház 8795 339 3491 3 90
42 Sárvár-Rábasömjén városrész és Rábapaty község csatornázása 2010.04.21 2011.12.22 Sárvár, Rábapaty 26970 1005 5202 1 7
43 Vése és Nemesdéd községek szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése 2009.07.14 2011.01.31 Vése, Nemesdéd 14155 624 8442 5 3 90
44 Kurd község szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése 2009.07.17 2011.01.14 Kurd 11238 455 1498 7 120
45 Ságvár község szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése 2009.06.18 2010.12.17 Ságvár 20107 704 2142 6 4 180
46 Őrbottyán és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése 2008.09.15 2010.09.17 Őrbottyán, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Csörög, Vác-Máriaudvar, Vác-Csatamező 144269 6697 33382 306 27
47 “Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása 2009.05.22 2010.09.17 Zalaegerszeg Meglévő szennyvíztisztító telep iszapvonalának fejlesztése biogázkezelő hasznosító rendszer kiépítésével kilépő biogáz mennyiség: 92Nm3/óra, gáznyomás 8,5 bar
5 db kútépítés, 5562 fm csapadékvezeték építés
48 A “Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep” projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján – ÉNY-i ág 2007.03.14 2010.06.30 Zalaegerszeg, Kispáli, Kávás és Boncodfölde 55192 2201 15964 24
49 A “Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése III. rész: ÉNY~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása 2009.04.25 2010.06.30 Zalaegerszeg 10092 5136 7
50 Rum-Meggyeskovácsi-lkervár-Zsennye-Csempeszkovács-Gyanógeregye-Nemeskolta-Sorkifalud-Sorkikápolna községek szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása I. ütem 2006.08.14 2009.07.31 Rum, Meggyeskovácsi, lkervár, Csempeszkopács 45306 1666 31055 12 16 610
51 Rum-Meggyeskovácsi-lkervár-Zsennye-Csempeszkovács-Gyanógeregye-Nemeskolta-Sorkifalud-Sorkikápolna községek szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása II.ütem 2006.10.10 2009.07.29 Zsennye, Gyanógeregye, Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna 21823 758 16777 2 12
52 Sávoly község szennyvíz közcsatorna hálózatának kialakítási munkái 2008.10.22 2009.04.30 Sávoly 7542 283 1736 3
53 Káld, Borgáta, Egyházashetye és Köcsk községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 2006.11.28 2008.12.31 Káld, Borgáta, Egyházashetye, Köcsk 33028 1328 14699 12 500
54 Mernye, Orci, Zimány, Patalom, Magyaratád, Somogyaszaló-Antalmajor szennyvízcsatornázása 2006.09.30 2008.09.05 Mernye, Orci, Zimány, Patalom, Magyaratád, Somogyaszaló 40815 1588 32926 7 16
55 Zalakaros és térsége szennyvizeinek tisztítása, szennyvíztisztító telep létesítése 2005.12.19 2008.05.30 Zalakaros 1600
56 Magyarszék-Magyarhertelend-Mecsekpölöske-Komló (Sikonda) csatornázatlan területeinek – Mánfa-Liget-Bodolyabér községek csatornázása és szennyvízelvezetése 2006.04.07 2008.01.23 Magyarszék, Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Komló (Sikonda), Mánfa, Liget, Bodolyabér 50166 1689 23236 68 24
57 Zalaszentmihály-Pölöske Községek szennyvízcsatornázása és tisztítása 2006.02.27 2007.11.28 Zalaszentmihály, Pölöske, Pacsa 20128 794 11515 7 8 250
58 Nemesvid, Somogysimonyi, Községek és Zalakomár, Ady E. u. vége szennyvízcsatornázása és a Zalakomári szennyvíztisztítótelep bővítése (250 m3/d) 2005.10.25 2007.10.31 Nemesvid, Somogysimonyi, Zalakomár 15087 518 13916 4 6 200
59 Zalavár és Sármellék települések csatornahálózatainak rákötése a keszthelyi regionális hálózatra 2005.03.08 2007.05.30 Zalavár, Sármellék 2159 88 10739 5
60 Kis-Balaton II/1 szennyvízelvezetési alrégió: Garabonc, Nagyrada és Zalamerenye községek főművi rendszerének kiépítése 2005.03.08 2007.05.30 Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye, Zalakaros 3975 8 7117 6
61 Nagykanizsa DK-i főgyűjtő regionális szennyvízvezeték kivitelezése 2004.11.29 2007.03.12 Iharoberény ,Inke, Iharos, Pogányszentpéter, Nagykanizsa 38119 1478 35448 29 19
62 Balatonmagyaród község, és Zalakomár, Árpád utca szennyvízcsatornázása, továbbá Zalakomár szennyvíztisztító telepe technológiai korszerűsítése 2004.12.10 2006.11.30 Balatonmagyaród, Zalakomár 6094 294 5276 1 4 250
63 Sárvár város szennyvíztisztító telepének bővítése és intenzifikálása 2005.01.14 2005.12.20 Sárvár 4000
64 Csurgó város eddig csatornázatlan területének, valamint a társult 5 településnek szennyvízcsatornázása és a meglévő csurgói szennyvíztelep 1800 m3/d kapacitásra történő felbővítése 2002.10.08 2005.07.26 Csurgó, Berzence, Gyékényes, Somogyudvarhely, Csurgónagymarton, Zákány, Zákányfalu 106032 4248 35955 30 1030
65 Lengyeltóti, Buzsák, Szőlősgyörök, Balatonboglár-Szőlőskislak, Ordacsehi, Somogyvár, Öreglak települések szennyvízcsatornázása 2002.06.05 2004.07.16 Lengyeltóti, Buzsák, Szőlősgyörök, Balatonboglár-Szőlőskislak, Ordacsehi, Somogyvár, Öreglak 115725 4066 43832 85 33
66 Lenti város Bárszentmihályfa-Mumor-Lentiszombathely városrészek és Iklódbördőce község szennyvízelvezetése 2003.06.01 2004.04.29 Lenti, Iklódbördőce 15041 606 8691 9
67 Marcali-Boronka városrész, Nikla, Csömend községek szennyvízcsatornázása 2002.04.17 2003.11.30 Marcali-Boronka városrész, Nikla, Csömend 16288 635 9917
68 Somogyjád, Magyaregres, Somogyaszaló és Várda települések szennyízcsatorna-hálózatának kivitelezése 2001.05.18 2003.07.31 Somogyjád, Magyaregres, Somogyaszaló, Várda 32772 1215 10691 9
69 Barcs és 17 társult település közös szennyvízcsatorna-hálózatának és közös szennyvíztisztító telepének megvalósítása 2001.01.17 2003.06.30 Barcs, Babócsa, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Istvándi, Kastélyosdombó, Kálmáncsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Somogyaracs, Szulok, Vízvár 160897 6580 84714 49 3000
70 Somogyszob-Bolhás községek szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése 2001.01.10 2003.05.22 Somogyszob, Bolhás 22302 883 4435 3
71 Balatonújlak, Kéthely, Somogyszentpál községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1998.04.01 2000.11.30 Kéthely, Somogyszentpál, Balatonújlak 34985 1422 12546 10
Sorsz. Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Vízvezeték építés (fm) Víz- bekötés (db) GÖV építés (fm) Kút- építés (db) Bélelés(fm) Hálózat- tisztítás (fm) Vízmű-telep (db) Vízmű- telep (m3/nap) Vasiszapülepítő (db) Nyomásfokozó (db) Víztorony építés (db) Víztorony (víztároló) felújítás (db)
1 “Vállalkozás szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú”Nyugat-és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU1)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (Szentlőrinc, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu, Csokonyavisonta, Darány, Istvándi, Taszár, Orci) 2018.10.17 2020.05.18 Szentlőrinc, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu, Csokonyavis-onta, Darány, Istvándi, Taszár, Orci) 17056 27 9 133404 5 4,7 22 1
2 “Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2017-00011 azonosítószámú “Kisláng település ivóvízminőség-javítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 2018.11.13 2020.01.03 Kisláng település, hrsz: 0184/3, 0182/3, 0182/4, 385, 756, 82 138,58 20 605 1 700 1 3 1
3 “Tormásliget-Iklanberény-Lócs -Halogy és Daraboshegy települések vízminőség javítása program” 2017.06.15 2019.06.27 DaraboshegyHalogy, Iklanberény, Tormásliget Községek 7948
4 “Gyenesdiás, Csokonai V. M. utca és Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciója” 2018.10.29 2018.12.30 Gyenesdiás település közigazgatási terület 1219
5 KEHOP-2.1.3-15-2016-00011 azonosító számú, Kislippó település ivóvízminőség-javító projekt keretében, „Kislippó településen megvalósítandó ivóvízhálózat fejlesztési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint” 2017.05.30 2018.12.11 Kislippó település ½, 5, 10, 18/2, 24, 52, 93/2, 101 és 136 hrsz-ú ingatlanok 1557 50 3245 1 1
6 “Vízminőség-javítás Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagy kölked és Harasztifalu Községekben elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” (KEHOP-2.1.1-152016-00017) 2016.12.12 2018.06.11 EgyházasrádócNemesrempe-hollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu települések közigazgatási területe, illetve kül- és belterületei 3418,53 11 2
7 KEHOP-2.1.3-15-2016-00035 azonosító számú, Tolna megyei Koppányszántó település ivóvízminőség-javító programja”projekt keretében, “Koppányszántó településen megvalósítandó ivóvízhálózat rekonstrukciós feladatainak ellátására, FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint. 2017.06.08 2017.06.16 Koppányszántó település Hrsz: 23/1, 205, 264, 343/2, 343/4, és 343/6-új ingatlanok 411,6 13 7567
8 „Királyegyháza és térsége ivóvízminőség-javító programja” keretében tervezői és generálkivitelezői feladatok 2014.09.15 2015.11.26 Királyegyháza, Szentdénes, Sumony-Csobokapuszta, Gyöngyfa 12 559 1 1405 1 360 1 3
9 „Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása” keretében tervezési feladatok ellátása, valamint építési és rekonstrukciós munkák kivitelezése 2014.04.28 2015.11.18 Barcs, Babócsa, Bolhó, Komlósd, Péterhida, Somogyaracs, Drávatamási, Drávagárdony, Kastélyosdombó, Rinyaszentkirály 20 965 3 298,9 124665 3 3880 3 2
10 (Tamási) A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javító projektjeinek komplett kivitelezési és tervezési munkái 2014.12.09 2015.10.31 Taszár és Orci, Tamási , Szárazd, Keszőhidegkút és Udvari települések, Somogydöröcske és Bonnya, Nagykónyi és Pári, Felsőnyék és Ozora, Kisgyalán és Fonó, Regöly, Ádánd 692 16863 2 475
11 A Somogy megyei Gölle, Büssü és Patalom települések ivóvízminőség-javító programja keretében tervezési és kivitelezési feladatok 2014.10.20 2015.10.30 Gölle, Büssü, Patalom 1 393 38 2 19985 3 396 4 1
12 ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép-Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése 2013.12.11 2015.09.30 Zalaegerszeg, Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hagyárosbörönd, Kávás, Kiskutas, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Teskánd, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy 20 267 1108 40013 226988 1 1 3 1 2
13 „Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt” keretében tervezői és generálkivitelezői feladatok 2014.09.29 2015.09.30 Nyírbátor, Nyírgyulaj 8 720 35000 1 4000 2
14 Szigetvári Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javító programja keretében tervezési és kivitelezési munkák ellátása 2014.03.24 2015.09.29 Horváthertelend, Ibafa, Almamellék, Kétújfalu, Bürüs-Várad, Zádor-Szörény, Gyöngyösmellék, Szentlászló, Antalszállás, Terecseny, Boldogasszonyfa, Somogyhárságy, Kishárságy, Antalfalu, Tótszentgyörgy, Nemeske, Kistamási Pettend, Görösgalpuszta, Molvány, Katádfa, Bánfa, Rózsaf, Szentegát, Dencsháza 34 142 7 5 973 1 16 3 2
15 „Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor és Irota községi Önkormányzatok ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás kivitelezése FIDIC Piros könyv alapján” 2014.09.29 2015.09.23 Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor és Irota települések közigazgatási területe 10376 52 16053 2 4 3
16 „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című projekt keretében ivóvízhálózat építése és rekonstrukciója, valamint vízmű – telepek építés és rekonstrukciója kivitelezéssel, tervezéssel és engedélyeztetéssel 2014.03.07 2015.08.31 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kapospula, Attala, Csoma, Szabadi, Alsóhetény, Mászlony, Nagy Pál-Telep, Alsóleperd, Szilfás, Dalmand (Újdalmand, Vörösegyháza), Kocsola, Döbrököz, Gyulaj, Kurd (Curgópuszta), Csibrák 57 855 607 4 3 814 3 9 2
17 „Dél-Tolna Aqua Projekt, két-centrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő kistérségi rendszer” című beruházás során tervezési és kivitelezési feladatok 2012.10.09 2014.09.09 Decs; Alsónána; Alsónyék; Báta; Bátaszék; Pörböly; Őcsény; Sárpilis; Szálka; Várdomb 13466 67957 14 1
18 Keszthely, Csapás u. NA 600-as ivóvízvezeték rekonstukció bélelései és járulékos munkáinak elvégzése 2012.05.29 2012.06.19 Keszthely 20
Sorsz. Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Földmunka (m3) Földanyag töltésbeépítése (m3) Töltésépítés (fm) Kőburkolat (m3) Vasbeton szerkezet (m3) Mederkotrás (m3) Meder-burkolat (m2) Szád-fal (m2) Hidromechanizációs kotrás (m3) Vízépítési terméskő (m3) Geotextilia (m2)
1 „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal. 2017.08.21 2019.09.24 Vasmegye, Bucsu, Dozmat, Torony, Sé, Szombathely települések közigazgatási területe 132916 394 1139 33885 2864
2 “Vállalkozási szerződés keretében a “Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt vízi létesítményei létesítési engedélyes tervének elkészítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítás FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” 2017.02.03 2019.06.03 Magyarszék és Magyarher-telend települések közigazgatási területe 312000 5400
3 “A Balatonszéplak -alsó, ülepítő tó felújítása” 2018.02.12 2018.07.31  Zamárdi, hrsz.: 438/2, 438/4; Siófok, hrsz.: 0315/2 29 400 1555
4 „Vállalkozási szerződés a: „Mobil halrács építése” vonatkozó építési beruházás teljes körű kivitelezése, az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a Vállalkozási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.” 2017.12.11 2018.04.09 Kéthely Külterület; hrsz: 0138, Nyugati övcsatorna 5-560 km szelvény 465 748
5 “A KEHOP 4.1.0-15-2016-00008 kódszámú “Vizes élőhely fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében” című pályázat megvalósításához kapcsolódó Táti szigetek vizes élőhely rehabilitációja műtárgyak építésével, mederkotrással, tó kialakításával vállalkozási szerződés keretében” 2017.05.23 2018.03.21 Táti Szigetcsoport, hrsz.: Esztergom 0951a, 0951b, 0951c, 0946/1,0947,0960, Tát: 086/5, 0175a 25286 286 10278
6 “Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” kivitelezési munkáinak elvégzése 2015.06.30 2015.11.11 Murakeresztúr, Letenye 9393 10500
7 „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák 2013.05.31 2015.10.06 Tét, Koroncó, Győr 224211 11545 1224 390
8  „Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák 2013.10.16 2015.10.06 Komárom, Almásfüzítő, Ács 639501 639501 4771 16993 407 880 16663 180720
9 A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója” című projekt megvalósítási munkái 2014.07.16 2015.09.28 Fertő-tó 211700 107800
10 Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projekt 1. Rész: Hullámtéri oldal: a hullámtári Ásványi ágrendszer alsó szakasz, a Bagaméri ágrendszer és a Patkányosi ágrendszer vízpótlásának megvalósítása 2012.05.10 2015.04.02 Győrzámoly, Ásványráró 180100 530 73700
11 “Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvalósítása” 2012.04.13 2015.02.13 Keszthely, Sármellék, Zalavár, Balatonmagyaród, Zalakomár, Alsópáhok, Főnyed, Vörs, Balatonszentgyörgy, Szőkedencs 4800 1100 110615 9864 1620 3300
12 Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projekt 2. Rész: Mentett oldal: – a mentett oldali csatornahálózat rehabilitálása, fejlesztése a hozzá tartozó vízpótló, vízvisszatartó, vízszintszabályozó műtárgyakkal, – a hullámtérből a mentett oldal irányába vezető művek megépítése 2012.05.09 2014.12.23 Dunakiliti, Dunasziget, Halászi, Püski, Darnózseli, Hédervár, Lipót, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Győrladamér, Dunaszeg, Győrzámoly, Vének, Ásványráró, Győr 83891 83891 999 1340 292248 6200
13 Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja projekt megvalósítására 2009.11.11 2011.09.30 Győr 10014 7282 262 77607 11083 283 30070
14 Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése 2010.02.19 2011.02.17 Őrtilos 1275 11317 8846
15 Lukácsházi-tározó kivitelezési munkái 2009.09.02 2010.10.11 Lukácsháza, Kőszeg, Kőszegdoroszló 375000 375000 2405 1020 1194
16 „Oldi Öblözet projekt, a Dráva bal parti töltés fejlesztésével kapcsolatban felmerülő kivitelezési munkák elvégzése” 2009.03.09 2010.07.27 Old, Alsószentmárton 337915 147350 5100
Sorszám Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Közművezeték (fm) Csapadékvízelvezetése (fm) Egyéb
“Vállalkozási szerződés a Babóchay utca felújítási munkáinak elvégzésére, valamint a Múzeum tér – Rozgonyi utca közötti összekötés kivitelezésére” 1. rész Babóchay utca felújítása 2019.10.17 2020.12.22 Nagykanizsa, Babóchay utca
“GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Gyógyhelyi fejlesztés 2020” tárgyban “1.rész: SUD-Csapadékvíz elvezető” vonatkozásában 2020.10.17 2020.12.10 Zalakaros, 261/40, 288/11, 311/1, 312, 313/1, 313/2, 313/3, hrsz
“GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése 2. rész vonatkozásában” tárgyban 2019.08.14 2020.12.10 Zalakaros, 313/1, 313/2, 313/3, 312, 656/2, 261/40, 311/1, 288/11 hrsz
“Vállalkozási szerződés 5 db mélyépítési projektelem megvalósítására” 2019.04.10 2020.07.24 Nagykanizsa: Szigeti, Majális és Vörösmarty utca, Platán sor, Principális csatorna feletti híd
1 “Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítésnek (út és víziközművek) kivitelezési munkáira és kiviteli terveinek elkészítésére” 2019.05.20 2020.04.14 Zalaegerszeg közigazgatási területe és Kispáli közigazgatási területe 5338,8 2744,7 közmű-világítási hálózat építés 1274 m, útépítés 840 fm hosszban 7 m széles burkolat, 1db körforgalom
2 Vállalkozási szerződés keretében új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, illetve 20 db hőközpont létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén. 2018.08.06 2019.10.29 Kaposvár Kanizsai utcai EA1 jelű aknától, a Béke utcám keresztül az F és a B2 jelű hőközpontig, valamint a Sávház hőközponttól a Kisfaludy Általános Iskoláig illetve a Sportcsarnokig 2563,1 nyomvonal fm távhő vezeték telepítése és korszerűsítése, átmérő DN65 –től DN400-ig, névleges nyomás PN16 bar,
3 “Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése, kivitelezési szerződés keretében” 2018.03.19 2019.06.26 Hévíz, Széchenyi u. 932/6, 932/7, 932/8, 933/5 hrsz. öntöző vezetékek építése 8950 m, geotextília terítése 2099 m2, altalaj tömörítés bevágással 7464 m2, földkitermelés 2035 m3, tereprendezés 3276 m2, térkő burkolatépítés 7237,7 m2, kerti szegély építés 4024,5 m
4 “Vállalkozási szerződés az Ady Endre utca sétálóutca kialakítására, a Hunyadi utca korszerűsítésére, valamint a Zrínyi utca felújítására” 1. rész (Vállalkozási szerződés az Ady Endre utca sétálóutca kialakítására) 2018.07.05 2019.04.30 Nagykanizsa belterület hrsz: 1960/8 Meglévő járda és út teljes pályaszerkezetének elbontása és újjáépítése merev pályaszerkezettel, sétálóutca kialakítása, 8 cm vastag térkő és 6 cm vastag klinkertégla burkolatokkal, kerti és nehéz útszegélykövek beépítésével. Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, bekötése egyesített rendszerű közműcsatornába. Közmű fedlapok, szintre emelése útszegélyek elbontása és újjá építése útszegélykő elemekből. Közműnyomvonalak helyreállítása teljes pályaszerkezet újjáépítésével. Utcabútorok beszerzése (padok, kukák és virágdézsák), kihelyezése, növénytelepítési munkák. Végleges forgalomtechnikai munkák, jelzőtáblák kihelyezése, tartós és oldószeres kézi és gépi burkolati jelek felfestése.
5 “Vállalkozási szerződés az Ady Endre utca sétálóutca kialakítására, a Hunyadi utca korszerűsítésére, valamint a Zrínyi utca felújítására” 3. rész (Vállalkozási szerződés a Zrínyi utca felújítására) 2018.07.05 2019.04.30 Nagykanizsa belterület: 2281, 1960/8, 2282, 2436, 1960/9 hrsz, 2412 (gyalogátkelőhely), Meglévő járda teljes pályaszerkezetének elbontása és újjáépítése 8 cm vastag térkő és 6 cm vastag térkőburkolatokkal, kerti és nehéz útszegélykövek beépítésével. Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, bekötése egyesített rendszerű közműcsatornába. Közműlapok szintre emelése. Forgalmi sávok teljes pályaszerkezetének elbontása új merev pályaszerkezeti alaprétegek építése, forgalmi csillapító küszöb beépítésével. Aszfalt pályaszerkezeti rétegek építése AC22/F aszfalt kötőréteggel és AC-11/F aszfalt kopóréteggel, Közműnyomvonalak helyreállítása teljes pályaszerkezet újjáépítésével. Végleges forgalomtechnikai munkák, jelzőtáblák kihelyezése, tartós és oldószeres kézi és gépi burkolati jelek felfestése, Új gyalogátkelő hely létesítése.
6 „Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek út-és közműépítési (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) kivitelezési munkái” 2018.05.08 2018.12.28 Zalaegerszeg közigazgatási területe, HRSZ.: 15465/1, 15465/8, 0821, 15373/2, 0828/8, 15452, 0788/33, 15465/7 1102,3 346,5  Útépítés: F jelű út: 459m (0,46 Km) hosszú, 6 m burkolatszélességű, 2*1 sávos aszfalt burkolatú út építése, G jelű út: 60 m hosszú, 6 m burkolatszélességű, bazalt zúzalék burkolatú út építése. Elektromos vezeték: 0,4 kV közvilágítási kábelkiépítése 504,8 m hosszban, energiaellátó kábel kiépítése 107,5 m h14 db új építésű lámpaoszloppal
7 “Zánkai Erzsébet-tábor közmű infrastruktúra karbantartási munkái” 2018.06.11 2018.12.21 Zánkai Erzsébet Tábor, 8251, Zánka külterület 030/15 hrsz. Közmű karbantartás: Ivóvízkút, víztorony, szennyvíztelep, csatornahálózat, fűtésrendszer, kerítés erősítés
8 Vállalkozási szerződés TOP-6.1.-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, “Zalaegerszeg – Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz -elvezető létesítmények” kivitelezési munkáira 2018.04.12 2018.10.08 8900 Zalaegerszeg 0787, 0791/1, 0768/7, 0778/1, 0770 hrsz 648,9 torkolati műtárgy építése a Ságodi patakon
9 „TOP-2.1.3-15-VS-2016-00002 kódszámú projekt megvalósítása érdekében „Csapadékvíz –elvezetés Vasváron- I. Ütem” tárgyában 2017.12.07 2018.09.28 Vasvár Város közigazgatási területe 1516 nyílt és zárt csapadékcsatorna építés és rekonstrukció
10 TOP_1.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosíztó számú, a lábodi iparterülethez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, közlekedőfelület kialakítása.” 2018.04.12 2018.05.14 Lábod Ipartelep 401/1 hrsz. és 401/10 hrsz. 270,8 401/1 hrsz.-ú út felújítása, szélesítése 393 fm hosszban, a 401/10 hrsz.-ú területen új út építése 134 fm hosszban, 5,00m szélességben, valamint a komplett térvilágítás kiépítése.
11 Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése –Belváros akcióterületi terv II. ütem (Múzeum tér kikötése, Járási Hivatal előtti tér) megvalósítása és a Nagykanizsa Fő utca vízvezeték és csatorna rekonstrukciója 2015.07.24 2016.04.27 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 2877 játszótér, közvilágítás és elektromos vezeték építés, forgalomirányítás kiépítése, közterület rendezés, öntözőrendszer kiépítése, útépítés
12 Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Magyar és Petőfi utcák összekötése akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése 2010.07.16 2012.06.29 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 1175 6 útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás
13 Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Erzsébet tér akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése 2011.03.01 2012.06.29 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 512 358 díszmedence, földmunkák közművekhez, környezetrendezés, közműkiváltások, közvilágítás kiépítése, magasépítés, vasbeton, fal, távközlés, útépítés, forgalomtechnika kiépítése, víziközművek
14 Szepetnek község belterületi csapadékvíz elvezetése 2009.11.05 2010.12.30 Szepetnek község közigazgatási területe 16612 nyílt-és zárt rendszerű vízelvezetés kiépítése, kapubejárók építése
15 Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Huszti György tér akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése 2010.07.15 2010.10.31 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe körforgalmi csomópont kialakítása, közműkiváltásokkal, kandeláberek telepítése
16 Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Zrínyi utca –Teleki utca összekötése akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése 2010.07.15 2010.10.28 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 231 útépítés – forgalomtechnika, csapadékvíz elvezetés, elektromos vezeték, közvilágítási hálózat kiváltása és bővítése, ivóvízvezeték kiváltása, távközlési hálózat kiváltás, gázvezeték kiváltás, parkosítás
17 Lenti Város Önkormányzata részére kerékpárút építése 2009.06.09 2009.11.30 Lenti város közigazgatási területe 1527 Kerékpárút építése 3877 fm hosszban, 3 m szélességben, összesen 11.631 m2
18 Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése 2009.05.22 2009.10.30 Lengyeltóti település közigazgatási területe 731 nyíltárkos vízelvezetés kiépítése kapubejárókkal
19 Marcali város belterületi –csapadékvíz rendezésének kivitelezése 2008.11.28 2009.07.15 Marcali város közigazgatási területe 8659 nyílt és zárt rendszerű vízelvezetés
20 Vállalkozási szerződés a DDOP 5.1.5/B. Települési bel-és külterületi vízrendezés program keretében a Balatonlelle Napospart-sétány és a környező part menti területek belterületi csapadékvíz elvezetésére. 2009.03.25 2009.06.29 Balatonlelle Város területén: Napospart sétány, Móló sétány, Szent István utca 902 Úthelyreállítás: 652,38 m2, kiemelt szegély építése: 150,00 fm
21 Gazdaságfejlesztési célú laktanya-felújítás megvalósítása Nagykanizsán, Nagykanizsa, Thury laktanya rehabilitációja 2006.01.20 2007.09.10 Nagykanizsa város közigazgatási területe, Nagykanizsa Város belterülete 4163 1846 1-349 fm út (9.084m2), 597 fm kerékpárút (1.791m2), parkosítás, villamos hálózat, közvilágítási lámpatest 65db, épületbontás, lőszermentesítés, kármentesítés
22 Nagykanizsa Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ „A” –jelű gyűjtőút építése 2006.03.03 2007.05.31 Nagykanizsa közigazgatási területe: Hrsz: 4378/1; 4378/12; 4378/21; 649/15; 649/16 4746 „A” jelű gyűjtőút (zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel) 11.680 m2, Közvilágítás létesítése, kandeláberek 68 db
23 Marcali város barnamezős területének rehabilitációja 2005.06.16 2006.06.30 Marcali település közigazgatási területe 611 181 30 000 m2 komplett parképítés
Sorszám Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom 
Geotextília (m2)
1 FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében a KEOP 2.3.0./2F/09-2010-0003. program megvalósítása kapcsán Nagykanizsa 01003 és 01004/15 hrsz.-ú települési szilárdhulladék-lerakók 2. ütem rekultivációja 2015.08.05 2015.11.30 Nagykanizsa 01003 és 01004/15 hrsz                                   25 700
2 Szilárd hulladéklerakó bővítése NNP. Kft részére, Nagykanizsa, Bagola külterület 01004/3 hrsz. alatt 2013.08.05 2013.12.17 Nagykanizsa, Bagola külterület 01004/3 hrsz.                                     9 380
3 Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakó bővítése 2008.12.01 2009.09.01 Nagykanizsa, Bagola külterület 01004/3 hrsz                                     9 300
Sorszám Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
1 EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú, “Rendház kiváltás Bucsuszentlászló” címú projekt vonatkozásában megkötött Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása pályázat keretében 3.” 2020.04.27 2021.02.26 Esztergályhorváti, Felsőrajk Vaspör BucsuszentIászIó-ZaIa Megyei Fagyöngy Egyesített
Intézmény-székhely intézmény támogatott lakhatás
vonatkozásában 4 db új lakóépület kialakítása.
Épületek nettó alapterülete:
Esztergályhorváti 205/3 hrsz: 200,06 m2
Esztergályhorváti 205/1 hrsz: 200,06 m2
Felsőrajk 377 hrsz: 199,98 m2
Vaspör 127,/2 hrsz: 198,85 m2
4 db épület összesen: 798,95 m2
Épület magassága: 4,27 m
2 “Fenékpusztai Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház felújítási és gazdasági melléképület felújítási és épületbővítési kivitelezési munkáinak megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosítószámú, “A területi jelenlét és rermészetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével” 2020.01.17 2021.01.22 Kis-Balaton, Schenk Jakab Kutatóház
8360 Keszthely, Fenékpuszta 0401/2. hrsz.
Gazdasági épület bővítése, felújítása, valamint a Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház felújítási munkálatai
Az “Új kutak fúrása és meglévő kutak felújítása, valamint a salföldi szín épület felújítása, gázlók kialakítása a Burnót patakon” tárgyú közbeszetzési eljárás, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosítószámú, “Legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében” című projekt keretében 2020.10.05 2020.12.16 Salföld, 0473/4 hrsz Épületek nettó alapterülete:
1. fedett- nyitott szín 189,92 m 2
2. fedett- nyitott szín 109,91 m 2
3. fedett- nyitott szín 101,36 m 2
4. raktár 31,43 m 2
5. raktár 15,14 m 2
6. raktár 47,40 m 2
7. raktár ‘15,77 m 2
Szint összesen: 510,93 m 2
“Tornacsarnok és vívóterem építése” 2019.08.06 2020.12.15 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25. Az épület hasznos szintjeinek száma: 4.
Új építésű épületrészek hasznos alapterülete: 3799,12m2
Tornacsarnok küzdőtér: 1102,42m2
Tornacsarnok szociális és kiszolgáló rész:
Földszint: 799,08m2
1. emelet: 578,12m2
2. emelet: 163,31m2
Tetőterasz: 185,44m2
3. emelet: 123,03m2
Vívóterem küzdőtér: 684,68m2
Vívóterem szoviális és kiszolgáló rész:
Földszint: 188,89m2
1. emelet: 159,39m2
Tetőterasz: 41,99m2
“Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 jelű pályázat keretében” 2020.02.27 2020.12.14 8866 Becsehely, Kossuth Lajos u. 194. Az épület nettó alapterülete: 366,08m2
Generálkivitelezés
“Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetikai korszerűsítése 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (HRSZ 351/3)” 2019.12.02 2020.11.30 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. A mintegy 8.612m2 alapterületű épület felújítása, korszerűsítése.
“A GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító azámú projekt keretében Zalakaros Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” részeként a 311/1 hrsz-ú jelenlegi sportpálya területén Gyógyhelyi látogató épület elhelyezése, valamint kiszolgáló épület átalakítása és fedett színpad építése vállalkozási szerződés keretében 2019.08.14 2020.11.20 Zalakaros, 261/40, 288/11, 311/1, 312, 313/1, 313/2, 313/3, hrsz Földmunka:
Tereprendezés: 1.100m3
geotextil elválasztás az altalajtól (150gr/m2) 10% vágási veszteséggel számolva: 56m2
kulé kavics (O frakció mentes) réteg terítése 30 cm vastagságban áramlásterítő részeken (1.SUD: 18m2, 2.SUD: 17m2, 3.SUD: 16m2)
gyepszőnyeg terÍtése: 1.670m2
pofözus homokos talajkeverék (735 m2) 30 cm vastagságban: 221m3
Növénytelepítés:
gyepesítés: 8.600m2
konténeres cserje telepítés, lombhullató fa telepítés
“Zalakarosi fürdő  – Nyári üzemű ifjusági szálláshely kialakítása” 2020.02.14 2020.04.28 8749 Zalakaros, Termál u. 4. Felújítással érintett hasznos alapterület: 578,32m2
A beruházás során a zalakarosi fürdő külső fogadóépületének emeleti szintje került átalakításra.
1 Nagykanizsa irodaépület bővítése és átalakítása 2019.07.05 2020.04.16 8800 Nagykanizsa, Király u. 4. Az ingatlan teljes külső és belső felújításának generál kivitelezési feladatai.
2 Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése GINOP-7.1.5-16-00002 2018.11.07 2020.02.20 Keszthely -Fenékpuszta külterület HRSZ:0401/2 A látógatóközpont alapterülete nettó 976,5 m2., A kivitelezés magába foglalta: -építészeti munkák, tartószerkezeti munkák, -szakipari munkák, -épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák, -konyhatechnológia munkák, -útépítési-, kertépítési munkák, -belsőépítészeti munkák, kiállítási munkák, -tanösvény kialakítása. -közmű építési munkák
“Vállakozási szerződés a Kvártélyház homlokzatfelújítási munkáinak ellátása tekintetében” 2018.10.26 2019.12.19 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5 – homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje és újra gyártása, – homlokzati díszek helyreállítása, – homlokzat rekonstrukciója, felületkezelése, – fémlemezes fedés cseréje, – palafedés javítása, – utólagos falszigetelés, – kiszellőztetett lábazat javítása, – bádogos szerkezetek felújítása, – korlátok, rácsok felületkezelése, – madárvédelem
3 “Gránit Gyógyfürdő Zrt. Zalakaros, Termál út 4. szám 264/18 hrsz alatti ingatlanon létesítendő új szaunavilág kivitelezése a műszaki tartalommal, vállalkozási szerződés keretében” 2019.03.04 2019.11.29 Zalakaros, Termál út 4. helyrajzi szám 264/18 hrsz Épület bruttó alapterülete: 291,75 m2, melyből a hasznos alapterületek. alsó szint 174,07 m2, felső szint 229,81 m2 összesen: 403,88 m2.
4 “Vállakozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028” jelű pályázat 2 részben -1. rész 2018.08.13 2019.11.29 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca 21, hrsz.936/5, 8921 Zalaszentiván, Kossuth Lajos utca 21 hrsz.:180/2 2 db új lakóépület kialakítása. Épületek nettó alapterülete. Zalalövő 936/5 hrsz:198,85 m2, Zalaszentiván 180/2 hrsz:198,85 m2, 2 db épület összesen: 397,70 m2, Épületek magassága: 4,27 m
5 “BGE Zalaegerszeg, Gasparich u 18/a szám alatti, 4815/5 helyrajzi számú ingatlan meglévő oktatóépület tudásközponttá alakítása és lifttel, előtetőkkel való bővítése” 2019.04.10 2019.10.25 Zalaegerszeg, Gasparich u 18/a, 4815/5 helyrajzi szám Épület: földszint +3 emelet mindösszesen 5160,99 m2
6 “Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 jelű pályázat keretében – 2 részben 1 rész vonatkozásában” tárgyában 2018.09.14 2019.09.30 9700 Szombathely, Szőlős utca, Hrsz. 11323/2, 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihaly utca, Hrsz.  :348/6, 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihaly utca, Hrsz.:348/8, Táplánszentkereszt, Táncsics Mihaly street lot no:348/9, Táplánszentkereszt, Táncsics Mihaly utca, Hrsz.:348/10, 9700 Szombathely, Színyei Merse Pál utca, Hrsz.: 5554/3 6 db 200 m2 egylakásos egyszintes épület, amiben 12 fő fogyatékkal élő személy kerül elhelyezésre. Az akadálymentesített épület 6 db 2 ágyas hálószobát, 1 db nappali étkező helyiséget és 3 db akadálymentesített fürdő- WC helyiséget tartalmaz. Betonozási munkák 820 m3, esztrich 1175 m2, falazás 3025 m2, tetőszerkezet építés 2040 m2, vakolat készítés 3900 m2, hideg burkolatok 1800 m2, külső és belső nyílászárók 180 db, hőszigetelések és vízszigetelések 5350 m2, burkolat építése 900 m2.
7 “Lenti város autóbuszpályaudvarának kivitelezése” 2018.11.26 2019.09.27 8960 Lenti, hrsz: 997 Alapadatok: hasznos alapterület: 367,71 m2(A,B,C,D épület), kiegészítő alapterület, fedett ny: 515, 89 m2 (C,/C/1, C/2, C/3 épület), beépítési %: 20,90, zöldterület%. 15,17, építménymagasság.3,85 m, A kivitelezés magába foglalt: tartószerkezeti munkákat, építési és szakipari munkákat, útépítési munkákat, kert és parképítést, épületvillamossági munkákat, épületgépészeti munkákat, gyengeáramú munkákat
8 “Kivitelezés és kapcsolódó munkák elvégzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a GINOP-7.1.5-16-00002 azonosító számú, “Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás sziget Fekete István Emlékhelyfejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. számú részének, Keszthely-Fenékpuszta, külterület 0374/11 hrsz-ú Diás-szigeten lévő épület felújítása” 2018.11.07 2019.09.20 Keszthely-Fenékpuszta, külterület 0374/11 hrsz Diás szigeti Fekete István emlékház és Matula kunyhó átalakítása, felújítása. Főbb mennyiségek: Az épület nettó alapterülete: 83,5 m2, Tégla válaszfalak bontása. 70 m2, kéménypillérek bontása 5 m3, belső nyílászárók bontása: 12 m2, hajópadló burkolat bontása: 45 m2, kerámia lapburkolat bontása: 60 m2, nád tetőfedés bontása: 220 m, aljzatbeton készítés: 4m3, műgyanta padlóburkolat: 80 m2, nád tetőfedés:200 m2, beton sávalap: 5 m3, ablakok felújítása, festése 12 m2, vakolatjavítás: 200m2, gipszkarton álmennyezet: 80 m2, belső falfestés: 150 m2, külső falfestés:  120 m2, kiállítás teljeskörű kivitelezése, amely az épület teljes területén, 83,5 m2-envalósult meg.
9 “Meglévő épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános iskola és Szakiskola Zalaegerszegi Gyermekotthonában” 2019.08.06 2019.08.25 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144, Hrsz.: 061/2 Átalakítással és bővítéssel érintett nettó alapterület: 314,74 m2.
10 “Fürdő felújítási-és bővítési munkák elvégzése az 1. részben meghatározottakat (Gyógycentrum-Gyógykert I. számú medence környezetének felújítását és a Gyógycentrum II. számú kupolás medencéinek és épületeinek felújítását, energetikai korszerűsítését)” 2018.08.10 2019.06.30 8749 Zalakaros Termál út 4, hrsz.: 264/18 Térkövezés alépítménnyel együtt: 2000 m2, fűtött járda alépítménnyel együtt: 100 m2, öntözőrendszer telepítése: 700 m2, füvesítés: 2000 m2, vonalmenti összefolyók építése: 120 m, tetőcsere íves tetőn: 2000 m2, 2 db üvegkupola cseréje: 100 m2, szerkezeti medenceátalakítások monolit vasbetonnal: kb 200 m2 vasbeton, medenceburkolás kiegyenlítéssel, szigeteléssel 800 m2, egyéb hidegburkolás: 900 m2, fa nyílászárók cseréje külső bádog takarással: 300 m2, közműalagút építés 120 m, légtechnika vezeték építése: gerincvezeték kb. 300 m, bekötővezeték kb. 200 m, közművezetékek építése műanyag tisztítóaknákkal: kb. 150 m, fatartók csiszolása, lazúrozása: 3000 m2, KO35Ti kétsoros korlát elhelyezése: 35 fm,  lábmosók vízforgatókkal: 3 db, 1 db 15 nm 2-es és 1 db 294 m2-es gyógyvizes medence teljes gépészeti és hidraulikai felújítása kb. 35 m, 1 db 15 m2-es sós vizes medence kialakítása
11 Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00023″ jelű pályázat keretében” 2018.08.13 2019.06.14 8866 Becsehely, Kossuth Lajos út 331, helyrajzi szám:1077, 8866 Becsehely, Iskola utca, helyrajzi szám 55/6, 8864 Tótszerdahely, Béke utca 12., helyrajzi szám: 48 3 db új lakóépület, nettó alapterületük: Becsehely: 1077 hrsz: 193,33 m2, Becsehely 55/6 hrsz: 191,41 m2, Tótszerdahely 48 hrsz: 191,41 m2, 3 db épület összesen: 576,15 m2, épület magassága: 4,27 m
12 “Máriahalom belterületén (hrsz 1301) létesítendő állatvágó és húsfeldolgozó üzem megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, valamint a beruházás teljes körű generál kivitelezési munkáinak elvégzése az engedélyezési tervdokumentációban és a kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalomnak megfelelően” 2018.07.05 2019.05.31 2527 Máraihalom, külterület hrsz.: 0104/10 Állatvágó és húsfeldolgozó üzem, telken belüli út, járda, kiszolgáló létesítmények, telek körüli kerítés, tervezés, engedélyezés együttes kivitelezése. Az épület hasznos vagy bruttó területe. 573,95 m2.
13 “Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00026” jelű pályázat keretében 1. részben “ 2018.08.01 2019.05.31 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 121. helyrajzi szám:68/5; 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 107. helyrajzi szám: 79; 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca helyrajzi szám: 588/6; 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u.  helyrajzi szám: 588/9 4 db 12 férőhelyes új lakóotthon (nettó 199,43 m2): Főbb mennyiségek: Betonozási munkák 623 m2, falazás 1650 m2, tetőszerkezet építés 1252 m2, vakolat készítése 2312 m2, hideg burkolatok 812 m2, meleg burkolatok 352 m2, külső és belső nyílászárók 152 db, felületképzés 3248 m2, hőszigetelések 1699 m2, homlokzat hőszigetelés, színezés 828 m2, vízszigetelések 1107 m2, kerítés építés 496 fm.
14 “Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00026″ jelű pályázat keretében 2 részben” 2018.08.13 2019.05.31 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3 Hrsz.: 582/1 Az épület nettó alapterülete földszint 619 m2, és emelet 589 m2, épület beépített összes nettó alapterülete: 1208 m2, Főbb mennyiségek: festés 1298 m2, hidegburkolás: 175 m2, parketta csiszolás, lakkozás: 250 m2, gk. álmennyezet: 32,4 m2, betonozás: 14,4 m3, vízszigetelés: 180 m2, térkő burkolat: 69 m2, cserépfedés: 48 m2, 250 db elektromos szerelvény, lámpa
15 “Vállalkozási szerződés keretében lakásotthon kialakítása az EFOP-2.1.1-16-2017-00023” 2018.09.05 2019.04.30 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 144 hrsz.: 061/2 3db új 3×8 speciális gyermekotthon kialakítása. Épületek nettó alapterülete: A épület: 140,68 m2 B épület: 140,68 m2 C épület: 140,68 m2 Összesen: 422,04 m2, Épület magassága: 4,06 m
16 “Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. szám alatti munkásszálló felújítása” 2018.05.10 2019.04.30 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 48. Elkészült nettó alapterület: 3020 m2, Fölszinti nettó alapterület:    723 m2, I. emelti nettó alapterület:    821 m2, II. emeleti nettó alapterület: 819 m2, Tetőtéri nettó alapterület:    657 m2
17 “Vállalkozási szerződés a “Szociális és Gyermekvédelmi Főigatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigatóság Zala Megye 4883/22 HRSZ., 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35. című épületének energetikai felújítására” 2017.12.18 2019.04.18 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35. hrsz.:4983 Kültéri tereplépcsők javítása, belső oldali páratechnikai rendszer készítése, vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása, lábazati vakolatok, kültéri vakolóprofilok, szárazépítései profilok, szerelt gipszkarton álmennyezet, lapostető bádogozásának átalakítása, lefolyószerelés, műanyag kültéri nyílászáróknál PVC párkény elhelyezése 179 fm, festés, csapadékvíz elleni szigetelés, lapostető hő- és hangszigetelése, külső fal: homlokzati fal hő – és hangszigetelése, homlokzati hőszigetelés, szigetelések rögzítése, magastető hő- és hangszigetelése.
18 “Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028” 2018.08.13 2019.04.01 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. Hrsz.: 305 1 db szolgáltató központ létrehozása belső átalakítással felújítással. épület nettó alapterülete: 480,04 m2. Építőmesteri munkák, vakolás (belső és homlokzati), felületképzés, belső festés, nyílászáró beépítés, akadálymentesítés, hidegburkolat készítés, épületgépészeti munkák (vízellátás, szennyvízelvezetés) szaniterek cseréje 2 db piszoár, 6 db WC, 4 db mosdó, 4 db zuhanyzó csaptelep.
19 “Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakásotthonok) építésével az EFOP_2.2.2-17-2017-00026 jelű pályázat keretében 2 részben” 2018.08.13 2019.04.01 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. hrsz.:582/1 Szolgáltatási központ felújítási munkái: Földszinti épület nettó alapterülete: 619 m2, emelet 589 m2, Összes nettó alapterület: 1208 m2. Festés:1298 m2, hidegburkolás: 175 m2, parketta csiszolás. lakkozás: 250 m2, gk. álmennyezet: 32,4 m2, betonozás: 14,4 m3, vízszigetelés: 180 m2, térkő burkolat 69 m2, cserépfedés: 48 m2, 250 db elektromos szerelvény, lámpa
20 “Balatonlelle, Honvéd u. 3116. hrsz. alatti telekingatlanon 151 egységes lakóépület generál-kivitelezési munkái” 2017.03.20 2019.03.31 Balatonlelle, Honvéd utca 70. 3116 hrsz. Épületek nettó alapterületei: A épület: 2883.17 m2, B épület: 2883.17 m2, C épület: 10 830,75 m2, Összesen: 16 597,09 m2, Melyből a hasznos alapterület: A épület: 2 313.05 m2, B épület: 2 313, 05 m2, C épület: 9 312,16 m2, Összesen: 13 938, 26 m2, Teraszok alapterülete: A épület: 570,12 m2, B épület: 570,12 m2, C épület: 1518,59 m2, Összesen: 2658,83 m2, Burkolt gyalogos járdák, sétányok, játszótér: 1 174,61 m2, Beton térkőburkolatú parkoló, belső utak: 1 825,52 m2, Összesen:      3 000,13 m2, Zöld terület: 4 334, 19m2
21 “A sertéstartó telepek korszerűsítése elnevezésű VP2_4.1.1.5-16 kódszámú projekt keretében kivitelezési munkák elvégzése.” 2018.04.11 2019.03.28 8726 Somogycsicsó, Csicsópuszta 051 hrsz. Egy 5147 m2-es új malacnevelő épület került kialakításra a hozzá kapcsolódó szociális épületrésszel. Az egyhajós acélszerkezetű csarnok 5021,44 m2, a szociális blokk 125,56m2.
22 “Füzesgyarmat, Kossuth Lajos utca 88., 512/30. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése vállalkozási kivitelezési szerződés alapján” 2016.04.12 2019.03.27 Füzesgyarmat város közigazgatási területe, Kossuth Lajos utca 88. 512/30 hrsz. Beépített nettó alapterület: 1286,6 m2, Épület magassága: 10,79 m, Tanmedence: 60 m2 feszített víztükör, 48 m3 Víztérfogat, Vízhőmérséklet: 32 °C, Úszómedence:375 m2 feszített víztükör, 712,5 m3 víztérfogat, vízhőmérséklet 28°C. Vasbeton szerkezetű gépészeti pince: 180 m2, Tanmedence kiegyenlítő tartály (P2): 7,2 m2, Úszómedence kiegyenlítő tartály (P3):12,3 m2, Földszint. 1090,4 m2, Előtető: 15 m2, Tetőtér: 135 m2, Rétegelt ragasztott csarnokszerkezettel fedett uszodatér: 820 m2, Útépítés: 700 m2 aszfaltburkolt „B” terhelési osztály, Parkoló: 110 m2 térkő burkolat „A” terhelési osztály, Járda: 200 m2 térkő burkolat „A” terhelési osztály, Gépészet: Bosch ZBR 100-3 kondenzációs gázkazán, Épület villamoshálózatának igénye: 81 kW, Mért fővezeték hálózat típusa: földkábel NAYY-J 4x150mm2.
23 “Csicsó Pig Kft. – Szemestermény tároló silók kialakítása Vállalkozási szerződés keretében” 2018.09.25 2019.03.15 8726 Somogycsicsó, Csicsópuszta 039. hrsz. 3 db 3000t-ás teherbírású szemestermény tároló siló alaptestje (188m2/db), felvonóakna (18m2), tisztító pépház és porkamra (38 m2), illetve terményfogadó réder csatorna és szögtámfal. Főbb anyagmennyiségek: -beton C30/37-XC2-24 F2 1150 m2, -betonacél (D78-20mm és háló) 106t, -zsalu és egy és kétoldali 1450 m2
24 “Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ” elnevezésű, a Modern Városok Programja keretében támogatott projekt “Vendégház Felújítása.” 2018.06.11 2019.02.25 Zalaegerszeg város közigazgatási területe, Alsóerdei út mellett, a 24501/2 hrsz-ú ingatlanon (H-8900 Zalaegerszeg, Azéleás utca) Telekterület:1615 m2, beépített terület: 484,5 m2. Meglévő épület korszerűsítése. 293 m2 tetőszerkezet bontás, 144 m2 homlokzati állvány, 104 m2 zsaluzás, 7m3 aljzatbeton, 10,30 m3 betonozás, 150 m2 falazás, 293 m2 ácsmunka és tetőfedés, 303 m2 homlokzati színvakolat, 150 m2 gipszkartonozási munka, 361 m2 hidegburkolási munkák, 1520 m2 szigetelés, 140 m2 Lindab fedés, 24 db új külső nyílászáró elhelyezése, 26 db belső nyílászáró elhelyezése
25 “Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 1.rész 2018.08.28 2019.02.24 Somogyvár: Kossuth Lajos utca 104., hrsz 194, Petőfi Sándor utca 69, hrsz 906, Petőfi Sándor utca, hrsz 942, Öreglak: Kossuth Lajos utca 2., hrsz406/3, Kossuth Lajos utca 65., 406/5, Kossuth Lajos utca 15., hrsz 422, Kéthely: Honvéd utca 37., hrsz 386/2, Sugár utca hrsz 597/6 és 620/2 Rákóczi Ferenc utca 11., hrsz 770, Május 1. u. 44 hrsz 927, Vár utca, hrsz 1026 12 db új lakóház (nettó 182 m2, 10 db 12 férőhelyes 2 db 10 férőhelyes). A földszintes épületekben 6 db szoba, 2(1) db akadálymentes mosdó, 2(3) db mosdó, WC, zuhanyzó blokk, konyha, előtér, közlekedő, élettér (nappali), kazán és mosókonyha, és kamra kerültek kialakításra, 12 épületnél összesen bruttó 2 628 m2. Főbb mennyiségek: Betonozási munkák 792 m2, falazás 5168 m2, tetőszerkezet építés 2532 m2. vakolatkészítés 20030 m2., gipszkarton szárazépítési munkák 2184 m2, hideg burkolatok 2565 m2, meleg burkolatok 2160 m2, külső és belső nyílászárók, 456 db, felületképzések 22532 m2, hőszigetelések és vízszigetelések  27480 m2, térkőburkolat építése 952 m2, kerítésépítés 1903 fm.
26 “Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megye 16 HRSZ., 9734 Peresznye, Erdősor 1. című épületen az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 pályázat alapján vállalkozási szerződés keretében végzendő kivitelezési munkák elvégzése 2. rész” 2018.08.14 2018.12.10 9734 Peresznye, Erdősor 1. 1 db foglalkoztató épület építése, felújítása (a beruházással érintett építmény hasznos v. bruttó területe 270 m2, belső víz-, szennyvízelvezetés kiépítése kőművesmunkák, festés, burkolás villanyszerelés
27 “Vállalkozási szerződés Szolnok, Rezeda utca 20. sz. alatti ingatlanon álló őrszolgálati irodaépület és melléképület átalakítására és felújítására” 2017.10.11 2018.11.20 Hortobágyi Nemzeti Park Őrszolgálati Irodaépülete, 5000 Szolnok, Rezeda utca 20. A terasz a, a főépület, a hátsó épület, építészeti, gépészeti, és épületvillamossági átalakítása és felújítása.
28 “TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 azonosítószámú “Keszthely Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás” 2018.05.02 2018.09.26 I. részajánlati kör: Keszthely, Soproni utca 16.; 1979 hrsz, II. részajánlati kör: Keszthely, Zöldmező utca 2.; 2896/16 hrsz I. részajánlati kör: “Keszthely Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” II. részajánlati kör: Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás. 
29 „Nagyatád Kórház fejlesztése „C” épület földszintjén CT diagnosztikai munkahely kialakítása II.” 2018.06.27 2018.09.18 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1. CT diagnosztikai munkahely kiépítése, váró, öltöző, akadálymentes vizesblokk, előkészítő, CT vizsgáló, kezelő és leletező helyiségek kialakítása, sugárvédelmi gipszkarton falazat építés, sugárvédelmi ajtók beépítése, épületgépészeti fejlesztés, fűtésrendszer korszerűsítés, hűtés és gépi szellőztető rendszer kiépítése
30 Vállalkozási szerződés állattartó telep fejlesztésére “A sertéstartó telepek korszerűsítése” elnevezésű VP2-4.1.15-16 kódszámú projekt keretében 2017.05.16 2018.07.16 Iharosberény külterület (Pádpuszta) 0115/7 hrsz. Zsaluzási és állványozási munka: 4257,9 m2 falzsaluzat , 1218.24 m2 oszlopzsaluzat, 1447,75 m2 homlokzati állványépítés, irtás, föld és sziklamunka, mely tartalmazott 15759 m3 földkiemelést, 1249 m2 vasbeton rácspadló elhelyezés, falazás és egyéb kőművesmunkák, kőművesmunka, ácsmunka, vakolás, tetőfedés, hideg- és melegburkolatokkészítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése, fém nyílászárók, épületlakatos szerkezetek felhelyezése, 27 db bevilágító kupolával, felületkezelés, szigetelés, útburkolatlap, és makadám burkolat készítés, villanyszerelés, épületgépészet, gépek és berendezések elhelyezése.
31 Vállalkozási szerződés állattartó telep fejlesztésére “A sertéstartó telepek korszerűsítése” elnevezésű VP2-4.1.15-16 kódszámú projekt keretében 2017.05.16 2018.07.16 Iharosberény külterület (Pádpuszta) 0115/7 hrsz. Zsaluzási és állványozási munka: 4257,9 m2 falzsaluzat , 1218.24 m2 oszlopzsaluzat, 1447,75 m2 homlokzati állványépítés, irtás, föld és sziklamunka, mely tartalmazott 15759 m3 földkiemelést, 1249 m2 vasbeton rácspadló elhelyezés, falazás és egyéb kőművesmunkák, kőművesmunka, ácsmunka, vakolás, tetőfedés, hideg- és melegburkolatokkészítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése, fém nyílászárók, épületlakatos szerkezetek felhelyezése, 27 db bevilágító kupolával, felületkezelés, szigetelés, útburkolatlap, és makadám burkolat készítés, villanyszerelés, épületgépészet, gépek és berendezések elhelyezése.
32 „KEHOP-2.1.3-15-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében, energetikai felújítási munkák elvégzése a Nagykanizsa, Sugár utca 4. szám alatti ingatlanon” 2018.01.30 2018.05.10 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 4., 1186 hrsz. 473,81 m2 homlokzati hőszigetelés, homlokzati díszek felújítása, lábazati kőburkolat készítése 31,98 m2, padlásfödém szigetelés 397,03 m2, cserépfedés 414,85 m2, bádogos munkák, 66db homlokzati nyílászáró beépítése, központi fűtés szerelési munkái, vízellátás és csatornázás átalakítása, kondenzációs fali kazán szerelése, lámpatestek cseréje, napelemes rendszer kiépítése
33 “Nagykanizsa, Erdész utca 26. szám alatti rendőrségi objektumok kivitelezési munkáinak elvégzése” 2017.08.16 2018.03.31 Nagykanizsa, Erdész utca 26. Beépített alapterület. 3535 m2, Földszinti hasznos alapterület: 2984,28 m2, I. emeleti hasznos alapterület: 2149,54 m2, II. emeleti hasznos alapterület: 1854,51 m2, Összes hasznos alapterület: 6988,33 m2
34 „Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében a drávaszentesi állattartó telep fejlesztése kivitelezési munkáinak ellátására” 2017.07.07 2018.01.02 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Barcs-Drávaszentes állattartó telep, Barcs-Drávaszentes 0912/1 hrsz. ingatlan (Natura 2000 területen) szociális épületek 106,93 m2, állatorvosi helyiség, öltöző helyiségek, zuhanyzó, WC kialakítása, 3 db zárt tároló, szürkemarha beálló 428,87 m2, útépítés, csapadékvíz árok, kerítésépítés 1400 m, területrendezés, kertészet, faültetés, víz –és szennyvíz bekötés
35 “TED-2015/S-211-382077 azonosító számú, a Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez) – Balatonszentgyörgy (kiz) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód -Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként” a P+R és B+R parkoló építés (Kapostüskevár megállóhelyen, Osztopán állomáson) kivitelezési munka. 2017.09.11 2017.09.15 Kaposvár, 36. sz. vv.; Kapostüskésvár megállóhely, Osztopán település-vasút állomás 216 m D300 beton és 14 m D200 beton csapadékcsatorna létesítése, 230m süllyesztett szegély, 600m kiemelt szegély, és 481m kerti szegély építése, 1597m2 térkő burkolatú járda, parkoló és kerékpártároló építése, továbbá 1646m2 aszfaltburkolatú út és kerékpártároló készítése.
36 Épületenergetikai korszerűsítés Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7. szám alatt a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program projekt keretében 2017.01.23 2017.06.16 9700 Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7. Az udvari és a főépületen építészeti és gépészeti munkák végzése, valamint napelemes rendszerek kiépítése internetes távfelügyelettel.
37 “A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt keretében a meglévő sportcsarnokhoz szervesen kapcsolódó városi uszoda kivitelezési szerződés keretében” 2015.12.14 2017.05.31 Csurgó város közigazgatási területe (Csurgó, Sárgáti utca hrsz: 989/182 1054 m2 alapterületű medencetér alapozása, szerkezetépítés, szakipari munka, 1170 m2 alapterületű egyéb terek alapozása, szerkezetépítés, szakipari munka, Épületgépészeti munka, technológiai gépészet, spottechnológia, útépítés, közműépítés, környezetrendezés
38 “Nemzeti Kézilabda Akadémia Sportcsarnok építése” 2015.04.04 2016.05.31 Balatonboglár, Hrsz: 1262/17 Összes nettó alapterület. 5249 m2, Csarnoképület: nettó 3450 m2, Sportpálya 1536 fő befogadó képességű lelátóval: 3426 m2 sportparketta burkolatú küzdőtér, összesen 1536 db fix és mobil nézőhellyel. Kiszolgáló létesítmények nettó alapterülete: 1799 m2, Öltöző kapacitás: 4 db 25 befogadására alkalmas öltöző a szükséges vizesblokkal és kiszolgáló helyiségekkel. Ezen kívül 2 db edzői és 2 db bírói öltöző. Vizesblokk: 318,2 m2 alapterületen.
39 “Nemzeti Kézilabda Akadémia Sportcsarnok építése” 2015.04.04 2016.05.31 Balatonboglár, Hrsz: 1262/17 Összes nettó alapterület. 5249 m2, Csarnoképület: nettó 3450 m2, Sportpálya 1536 fő befogadó képességű lelátóval: 3426 m2 sportparketta burkolatú küzdőtér, összesen 1536 db fix és mobil nézőhellyel. Kiszolgáló létesítmények nettó alapterülete: 1799 m2, Öltöző kapacitás: 4 db 25 befogadására alkalmas öltöző a szükséges vizesblokkal és kiszolgáló helyiségekkel. Ezen kívül 2 db edzői és 2 db bírói öltöző. Vizesblokk: 318,2 m2 alapterületen.
40 “Kültéri csúszdapark bővítés kivitelezése” 2016.01.15 2016.05.25 Zalakaros 264/18 Csúszdapark bővítése 5 új csúszdával: Z1 MAGIC TUNNEL zárt, vízigény: 280 m3/h, szélesség.1400mm/2500mm, hossza. 133,46 m, start magasság: 12,75m2, Z2 UFO zárt és nyitott,: vízigény: 120m3/h+40 m3/h, szélesség 800mm+ 1000 mm, hossza: 90m+19,5 m, start magasság18,19m, Z3 KAMIKAZE nyitott, vízigény: 120 m3/h szélesség: 1000 mm, hossza:47,8 m, start magasság: 18,19m, Z4 TURBO zárt. vízigény 120m3/h, szélesség 800 mm, hossza: 67,8m, start magasság. 18,19m, Z5 INGA zárt és nyitott: vízigény:140 m3/h+40m3/h, szélesség. 1400 mm, hossza: 21 m, start magasság. 12,75m
41 Fertőendrédi szennyvíztisztító telep kezelőépületének felújítása 2016.01.28 2016.05.19 Fertőendréd külterület 156m2 alapterületű kezelőépület építészeti-épületgépészeti-és villamos felújítása, bútorozás, tűz-és munkavédelmi jelek elhelyezése, térköves járda építése, homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere
42 “Zalakaros, a Kalandtó -Ökopart” létesítmény beruházás keretében a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Strandi-, TMK és erdő területén, 264/18 hrsz. Két részbő álló étterem kivitelezése.” 2014.11.15 2015.05.30 8749 Zalakaros, hrsz.:264/18 Az épület alapterületére vonatkozó adatok: az épület nettó alapterülete: 1026,38 m2. melyből a hasznos alapterület: 903,87 m2.
43 Zselic Katolikus Idősek Otthona építési beruházás II. ütem 2015.03.26 2015.03.25 Zselickislak, Kossuth Lajos u. 236/13. hrsz. 5404 m2 alapterületű építmény komplex megvalósítása, pihenőpark kialakítása
44 Somogyjád – Magyaratád – Nagybajom – Szenna tornaterem-építési projektje PPP konstrukció keretében 2006.03.01 2012.12.28 Somogyjád, Magyaratád, Nagybajom, Szenna Magyarország 4 db tornaterem építés, összesen 6297 m2 alapterület
45 A DDOP 3.1.2/2F – 2008-0011 kódszámú program keretében a somogyjádi iskola, a somogyjádi óvoda, mernyei iskola, mezőcsokonyai iskola, a jutai óvoda, az osztopáni óvoda, a somodori óvoda, és a szentgáloskéri óvoda rekonstrukciója 2009.08.03 2011.02.08 Somogyjád óvoda, Somogyjád iskola, Mernye iskola, Mezőcsokonya iskola, Juta óvoda, Osztopán iskola, Somodor óvoda, Szentgáloskér óvoda Iskola felújítás: 2912,37 m2, Iskola bővítés: 541 m2, Parkoló-, útépítés: 600 m2, Óvoda felújítás: 558,91 m2, Óvoda bővítés: 115 m2
46 Regionális Operatív Program (ROP)/Dél-dunántúli Operatív Program/DDOP-2007-3.1.2./2F pályázati konstrukció keretében Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 2009.05.25 2010.12.31 Lengyeltóti, Csokonai utca 15., 354/1. hrsz., Öreglak, Fő utca, 308. hrsz., Somogyvár, Kossuth L. u. 1., 13/1 hrsz., Somogyvár, Kossuth l. u. 32. Iskola felújítás: 4152 m2, Iskola bővítés: 1926 m2, Parkoló-, útépítés: 1385 m2 Óvoda felújítás: 334,37 m2
47 Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a kadarkúti kistérségben 2009.06.08 2010.08.20 Kadarkút, Fő utca 1. Fő utca 3., Kadarkút 207 hrsz. Iskola és kollégium felújítás: 2016,6 m2, Iskola és kollégium bővítés: 1008,3 m2, Parkoló, sportpályák, udvarok rekonstrukciója: 4445 m2
Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Gravitációs vezetéképítés (fm) Házi bekötések (db) Nyomó-vezeték építés (fm) Házi beemelő (db) Szennyvízátemelő (db) Szennyvíztelep kapacítás (m3/nap)
“Kivitelezési szerződés keretében Bük IV. számú szennyvízátemelő áthelyezése és meglévő nyomóvezeték rekonstrukciója” 2021.03.30 2021.12.23 Bük 1369/3, 1341/2 (közút), 1333/36, 1333/34, 1333/33, 1333/32, 1333/39, 1368, 1366/5 (közút), 1368/8, 1369/3, 1341/2 (közút), 1334/2 71,1 DN 400 748 DN 300  197,7 DN 160 1675 1
Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
“A” típusú tornateren kivitelezése Csákánydoroszlón 2020.06.22 2021.05.31 Csákánydoroszló, Vasút u. 31. A Csákánydoroszlói Általános Iskola udvarán egy “A tip. Tornaterem kivitelezése valósult meg. A tornaterem egy 7,1 m szabad belmagasságú küzdőtérből és hozzá tartozó földszintes kiszolgálóhelyiségekből áll. Az épület bruttó alapterülete 860,1 m2, melyből a nettó hasznos alapterülete 764,08 m2.
“Zalaegerszegi Helyi Termelői és Kézműves Piac” 2020.08.13 2021.10.29 Zalaegerszeg, Piac tér 3. Az épület adatai:
Hasznos szintek száma: 3
“A” jelű épület:
Földszint: 327,19 m2
Emelet: 284,73 m2
Padlástér lépcsőház: 13,52 m2
Átjáró (kapualj): 49,50 m2
“B” jelű épület:
Fedett árusító tér (szín): 225,67 m2
Nettó hasznos alapterület összesen: 900,61 m2
“Lenti V.M.Á.Iskola Infrastrukturális fejlesztés_3” 2021.01.07 2021.10.29 Lenti, Vörösmarty u. 30. Az épület adatai:
Hasznos szintek száma: 2
Földszint nettó alapterülete: 1161,81 m2
Tantermek nettó alapterülete: 640,15 m2
Szociális és kiszolgáló részek nettó alapterülete: 521,66 m2
1. emelet nettó alapterülete: 1131,01 m2
Tantermek nettó alapterülete: 562,8 m2
Irodák és tanári szoba nettó alapterülete: 133,95 m2
Szociális és kiszolgáló részek nettó alapterülete: 434,26 m2
Iskola épületrész összes hasznos nettó alapterülete: 2292,82 m2
“Építési beruházás – Türje 3.” 2021.03.26 2021.10.18 Türje, Szabadság tér 11. A Türjei Szent László éltalános Iskola épületének belső átalakítása, részleges felújítása és két kisebb épületrésszel történő bővítése.
Felújítandó épületrészek nettó hasznos alapterülete: 808,31 m2
Új épületrészek nettó hasznos alapterülete: 109,49 m2
“Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 2021.09.15 2021.10.08 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. HRSZ: 745/4. Eötvör József Általános iskola energetikai felújítása.
Felújítandó épületrészek nettó hasznos alapterülete: 3658,24 m2
Főbb beépített mennyiségek: homlokzati állvány 3400 m2, földmunka 85 m3, glettelés, festés 850 m2, falazási munkák 98 m1, homlokzati nyílászárók cseréje 291 db összesen 1556,43 m2, bitumenes csapadék elleni szigetelés 2 rétegben 1335 m2, lapostető hőszigetelés 25 cm vastagon EPS: 1335 m2, Lindab acél tetőszerkezet elhelyezése: 712 m2, hőszigetelt szendvicspanel elhelyezése tetőre 1000 mm vastag: 712 m2, függőeresz csatorna szerelése: 115 fm, lefolyócső szerelése: 78 fm, külső lemez ablakpárkányok: 860 fm, napelemrendszer: 42,75kW
” A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezése (I. ütem) 2021.02.22 2022.09.12 Lenti, Táncsics u. 2/A. Az épület adatai:
Hasznos szintek száma: 4
Medence gépház: 117,31 m2
Medencecsarnok: 864,52 m2
Pinceszint: 117,31 m2
Földszint: 2 523,63 m2
Emelet: 1 142,84 m2
Tetőtér: 60,63 m2
Nettó hasznos alapterület összesen: 3 844,41 m2
“Irodaépület kivitelezése” 2021.09.27 2022.09.23 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3. ZalaZone Ipari Park Zrt. Irodaépület készítése
Az épület adatai:
Hasznos szintek száma: 3
Új építésű épületrészek hasznos nettó alapterülete: 663,32 m2
Kültéri medence építési munkái: 324 m2 vízfelület
1 emelet: 188,99 m2 / Külső tér: 9,2 m2
2 emelet: 237,26 m2 / Külső tér 128,55m2
“Kaposvár MH BSZJ LE laktanya 103. számú konyha-étterem épület felújítási munkái” 2022.02.14 2022.12.19 Kaposvári MH 6. BSZJ LE Táncsics Mihály laktanya 103. épület
Kaposvár, Füredi út 146/A.
Kivitelezés adatai:
Kaposvár, Füredi út 146/A. szám alatt a 012/7 hrsz-ú területen szabadon állóan létesült az 1960-as évek végén.
Az épület nettó alapterülete: 1418,34 m2
hasznos nettó alapterülete: 1496,62 m2
Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Földmunka (m3) Földanyag töltésbeépítése (m3) Töltésépítés (fm) Kőburkolat (m3) Vasbeton szerkezet (m3) Mederkotrás (m3) Mederburkolat (m2) Szádfal (m2) Hidromechanizációs kotrás (m3) Vízépítési terméskő (m3) Geotextilia (m2)
“A Balatonszéplak -alsó, ülepítő tó felújítása” 2018.02.12 2018.07.31 Zamárdi, Hrsz.: 438/2, 438/4
Siófok, Hrsz.: 0315/2
29
“Vállalkozási szerződés keretében a “Szent László-patak rehebilitációja” KEHOP -1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv szerint 2018.07.25 2021.03.25 Csabdi, Bicske, Gyúró, Martonvásár, Tarján közigazgatási területe 56577 5 668
“Vállalkkozási szerződés keretében a “Rába-völgy projekt , a térség árvízvédelmének kiépítése (KEHOP-1.4.0-15-2016-00018) projekt terveinek elkészítése, valamint a létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerződéses feltételei szerint” 2018.07.30 2021.12.03 Győr-Moson-Sopron megye: Marcaltő, Győr
Veszprém megye: Kemenesszentpéter
Vas megye: Osttyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Szentgottgárd, Körmend, Sárvár települések közigazgatási területe
158 469 m3 1037
Projekt megnevezése Kezdés Befejezés Teljesítés helye Műszaki tartalom
Vízvezetéképítés (fm) Vízbekötés (db) GÖV építés (fm) Bélelés (fm) Hálózattisztítás (fm) Vízműtelep (db) Vízműtelep (m3/nap) Vasiszapülepítő (db) Nyomásfokozó (db) Víztorony építés (db) Víztorony (víztároló) felújítás (db)
“Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2017-00011 azonosítószámú “Kisláng település ivóvízminőség-javítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 2018.11.13 2020.01.03 Kisláng település 0184/3, 0182/3, 0182/4, 385, 756, 82 Hrsz ingatlanok 20605 fm 1
“Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca DN250 AC vezeték rekonstrukció” kivitelezési munka 2019.10.01 2019.12.17 Gyenesdiás területe Hrsz 1274/6, 1274/9, 1274/12 31
“Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, “Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség- javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 2018.11.13 2020.09.17 Pacsa, Hrsz 087. 33086 1
“Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv szerint” 2018.10.10 2022.04.30 Zalaegerszeg és környéke (Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc) 21339,8 1 1