A Duna-Dráva Nemzeti Park számos tavába és környezetébe leheltünk új életet

Két helyszínen csatornák és tavak kotrásával, bioremediációval, kisműtárgy építéssel és cserjeirtással valósult meg az élőhely fejlesztés.

A két kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi területet a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) több mint 300 millió forintos támogatásából újította meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Szabadics Zrt. kivitelezésével.

A vízutánpótlást biztosítja a projekt

Sztellik Endre, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre a páratlan természeti adottságokkal bíró projekt helyszínéről, a Mohácsi-szigetről osztott meg néhány fontos információt lapunkkal. A szigetet a történelmi időkben a Duna két ága vette körül, melynek egyik ágából mára a Ferenc-tápcsatornát alakították ki (a római időkben ez volt a Duna főága).

Napjainkra kevés természetszerű élőhely maradt a szigeten, de a Földvári-tó és a Karapancsai erdei-tavak ezek közé tartoznak. Mindkét terület különleges problémája, hogy vízutánpótlásukat a Ferenc tápcsatornából kell megoldani, ami alapvetően a bajai Türr István-zsilipen keresztül a Duna vízállásától függ. A csatorna Bajánál kap vizet, és ez a csatorna táplálja a fent említett két vízrendszert, vagyis a Ferenc-tápcsatorna vízszintje befolyással van a két tórendszer vízszintjére.

„Ezt kotrásokkal, illetve a meglévő műtárgyak (zsilipek, átereszek) felújításával oldottuk meg. Ezzel a bejutó vizet a vízrendszerekben lehet tartani, illetve a kotrásokkal a bevezető vízfolyásokban akadályt jelentő feltöltődéseket el tudtuk távolítani, segítve ezzel a gyorsabb vízbejutást.”

A Földvári-tó Természetvédelmi Terület kiemelkedő természeti értéknek számít a hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területen. Madarak, hüllők és kétéltűek életfeltételeinek biztosítása, valamint élőhelyeiknek hosszú távú megtartása érdekében volt szükség a vízutánpótlás lehetőségének javítására.

Több tó kotrását végeztük el

Buzsáki Katalinnal, a vízi létesítmények építése üzletág igazgatójával tekintettük át, a Szabadics mely munkáival újulhattak meg a vizes élőhelyek a Duna egykori árterén. A 2019 októberében kezdődött projekt két helyszínén csatornák és tavak kotrásával, bioremediációval, kisműtárgy építéssel és cserjeirtással valósult meg az élőhely fejlesztés. A fejlesztés műszaki átadás-átvétele mindkét rész esetében 2020 októberében megtörtént.

A Dávodi Földvári-tó esetében elvégezték a Dekasa csatorna kotrását, az 1. sz. tó kotrását és 2. sz. tó kotrását a rávezető csatornával együtt.

Az 1. számú és a 9. számú műtárgyak külső felületének javítását is lefolytatták betonjavító habarccsal. A 3., 6. 7., 8. számú műtárgyak, illetve részben a 9. számú műtárgy sérült betonfelületét nagy szilárdságú, szulfátálló betonjavító habarccsal korrigálták.

Az 1. sz., 3. sz., 5. sz., 6. sz., 7. sz., és 9. sz. műtárgyaknál, ahol a vízszint szabályozására betétpallós elzárási lehetőség biztosított, ott új impregnált tölgyfa duplasoros betétpallót helyeztek el kiemelő kampókkal.

Műtárgyakat újítottunk fel

A karapancsai erdei tavaknál a vízjogi engedélyben előírt vízszint elérését részleges mederkotrással érték el, így több erdei tó és erdei tavi csatorna kotrását oldották meg. Az egyes tavak közötti csatornák partján pedig a tájidegen növényzetet visszaszorították.

A vízrendszerben található I-VI. műtárgyakat felújították és újjáépítették, ezenkívül megoldották a növénytelenítést és a partvédelmet, elvégezték az elő- és utófenék kőszórásos bevédését, valamint kijavították a tiltós átereszeket.

A Sztrakity átjárót megerősítették, majd eredeti állapotát visszaállították. A VII. sz. megrongálódott műtárgyat elbontották, ezt követően az eredeti műtárgy paramétereinek megtartásával, annak helyén új előregyártott műtárgyat hoztak létre, valamint annak környezetében stabilizálták az átjáró utat.

Növekszik a vízi élőhelyek kiterjedése

A dávodi Földvári-tó esetében az elvégzett élőhely-megőrzési, -rekonstrukciós és rehabilitációs tevékenységeknek köszönhetően a dávodi Földvári-tó Természetvédelmi Területen és környezetében fenntarthatják és javíthatják a Mohács-szigeti területek ökológiai állapotát és megőrizhetik, illetve növelhetik a jellegzetes vizes és vízi élőhelyek kiterjedését.

A karapancsai erdei tavak Hercegszántó községhatárban a Karapancsai erdőtömbben található. Ez a terület korábban a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet része volt. 1996-os megalapítása óta a Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterületét képezi. A terület része a Natura 2000 hálózatnak, kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület.

A karapancsai erdei tavak projektterületeken élőhely-megőrzési, -rekonstrukciós és rehabilitációs tevékenységek elvégzésével

fenntartják és javítják a szárazodó Mohács-szigeti területeinek ökológiai állapotát és megőrzik, illetve növelik a jellegzetes vizes és vízi élőhelyek kiterjedését és az erdei élőhelyek vízellátását.

Buzsáki Katalin a projekt kapcsán kifejtette, a kihívás és az elvégzett munka szépsége egy tőről fakadt, hiszen a vizes élőhely rekonstrukciós munkák elvégzéséből adódóan a munkaterület az év kis részében volt csak munkavégzésre alkalmas állapotban. Így a magas vízállás és a csapadék után munkagépekkel járhatatlanná váló utak jelentettek plusz erőbefektetést a kivitelezők számára.