Aqua Consult Hungary Kft.

Az Aqua Consult Hungary Kft-t 2012. június 21-én alapította Szabadics József, Szabadics Attila, Szabadics Zoltán és Kovács Tamás magánszemélyek azzal a céllal, hogy a társaság az építőipari tevékenységekhez kapcsolódva szerkezetépítési munkákat végezzen. Tevékenysége során közlekedésfejlesztési, magasépítési és vízépítési projekteknél végzett szerkezetépítési munkálatokat. 

Az évek során a tulajdonosi szerkezet kis mértékben alakult át, 2016-ra az alapító négy főből a tulajdonosi struktúra két főre változott. Mindeközben a kitűzött célok változatlanok maradtak, a társaság továbbra is elkötelezett a szerkezetépítés területén.

A Kft. fő tevékenységévé mára a monolit vasbeton szerkezetek építése vált a víz- közlekedés, és magasépítés területén. A szakmai irányítást a 2017. évet követő átszervezés, átstrukturálást követően 2018. évtől Rácz András végzi.

A vállalkozás 2020-ban alapította meg az Azbeszt Diagnosztika Kft-t, mely a csőrekonstrukciókhoz kapcsolódó előzetes felméréseket, diagnosztikai munkákat fogja végezni a jövőben. A társaság jövőbeni célja, hogy a vasbeton szerkezetek építése mellett egyéb tevékenységekkel egészítse ki tevékenységi körét, ezáltal komplex megoldásokat nyújtva Megrendelői számára.

Gazdálkodási adatok

Mint az a lenti ábrán is jól látható, a társaság a 2012. évi megalakulása óta eltelt időszakban a 2017-es évekig hullámzó árbevételt produkált. Ez a 2017-es év átszervezési feladatai és egy átgondolt működés után kezdett egyenletesebb és hatékonyabb működésbe átfordulni, mely a 2018-as és 2019-es évek eredményein is már jelentkezett.

Személyi állomány

Az Aqua Consult Hungary Kft. a 2012. évi megalakulását követően a feladatokhoz, termelékenységhez igazította munkavállalói létszámát, mely a 2019 év végére elérte a 33 főt, majd 2020-ban 38 főre növekedett. Ez a hatékony működés és a szerződött projektek miatt is fontos változás a társaság életében. Napjainkra a társaság munkavállalói létszáma elérte a 38 főt, mely alkalmassá teszi a társaságot nagyobb projektek vállalására is.

Infrastruktúra

A Kft. székhelye Nagykanizsán, a Király u. 4. szám alatt található. Ebben az irodaházban, valamint Székesfehérváron folyik a szerkezetépítési tevékenységhez kapcsolódó előkészítés egyéb adminisztrációs tevékenységek ellátása. 

Ahhoz, hogy a működésben részt vállaló öt brigád munkája hatékony tudjon maradni, szükséges egy stabil, erős háttér, előkészítés megszervezése. 

A folyamatos, megbízható munkavégzéshez és versenyképesség növeléséhez az irodai háttér mellett, rendelkezünk zalakomári telephellyel is, melyen a szerkezetépítéshez szükséges előzetes munkák elvégezhetők. Mindezen túlmenően rendelkezünk egyéb, a tevékenység hatékony és minőségi végzéséhez elengedhetetlen eszközökkel. Meglévő gépparkunkat folyamatosan karbantartjuk és bővítjük az aktuális piaci igényeknek megfelelően. A jelentős mennyiségű saját zsaluanyag mellett rendelkezünk a komplett kivitelezéshez szükséges tárgyi eszközökkel, szállítójárművekkel és felvonulási létesítményekkel.

Tevékenységek, munkák

A vállalkozói tevékenység során a társaság stratégiája az alábbi három területre koncentráltan kerül megvalósításra: 

  • magasépítés,
  • közlekedésfejlesztés,
  • vízépítés.

Ezen három területen az elmúlt öt évben elvégzett és jelenleg is folyamatban lévő jelentősebb munkák száma mintegy 28 darab.

A társaság jelentősebb projektjei:

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya vb szerkezet mennyisége (m3)
Marcal_(MAC) Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC piros könyv alapján. 1375
Komárom_(KMR) Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása. 1300
Komárom_(KMR) II. ütem Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása - 3.2. Tervszámon Csapadékvíz bevezetés rekonstrukciója a 11+180 tkm szelvényben és a 2.12. Tervszámon Árvízvédelmi fal felújítása a 12+562 – 12+949 tkm szelvények között
Mura_(MUS) Mura bal part 0+000-4+413 tkm és a Principális csatorna jp.0+000-4+980 tkm szelv.közti szakasz műtárgyépítési munkái 650
Marótvölgyi öblöz. szerkezetépítés (MÖB) Cs3 jelű és Zs1 jelű műtárgyak kiviteli munkáinak elvégzése, a mellékelt megrendelés alapján. 370
Mobil halrács építése (MOHA) Mobil halrács építése a Nyugati-övcsatorna 5+560 km szelvényében
Murarátka árvízvédelmi töltés (A70) Murarátka, árvízvédelmi töltésfejlesztési munkák kivitelezése 550
Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP 2.2.2–15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt keretén belül a III. ütemben kivitelezésre kerülő 11 Fogadó műtárgy, 14 Homok és Zsírfogó, 12-13-15 Rácsgépház és Csatornaiszap fogadó vasbetonszerkezeteinek teljeskörű kivitelezése. 2380
Szerződés megnevezése Szerződés tárgya vb szerkezet mennyisége (m3)
M70 autóút szélesítés (M70) M70 autóút szélesítés során szükséges vasbeton szerkezetépítési munkák elvégzése a B06, B07 és B12a hidakon és pillérvédő szegélyek építése. 910
21. sz. főút műtárgy építés (U21) 21.sz. főút négynyomúsítása a 35+000-39+700km szelvények között (Nógrád IV. szakasz)” projekten belül a B360; valamint a B365 jelű műtárgyak vasbeton szerkezet építési munkái. 2019
M85 gyorsforgalmi út (M85) M85 gyorsforgalmi út Fertőd- Endrédmajor csomópont-Nagylózs kiviteli terveinek elkészítése, valamint az út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése” projekt keretében „híd szerkezet építési munkáinak” megvalósítása 2985
Miskolc "Y" híd Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. üteme (Y híd) vonatkozó kiegészítő tervezési feladatok elvégzése és kivitelezési feladatok megvalósítása” projekt keretében „Híd-, és műtárgyépítéssel kapcsolatosan a 8,9 támaszokat érintő alépítményi-, valamint a 7,8,9,10,D támaszokat érintő monolit vasbetonszerkezet kivitelezés 3000
Szerződés megnevezése Szerződés tárgya vb szerkezet mennyisége (m3)
Noé bárkája természetház (JAT) Noé bárkája Természetháza és Ability park beruházás épület kivitelezése" projekt alapozási és támfalépítési munkáinak elvégzése 550
Free Fall Tower (FFT) A Zobori Kalandozoo FREE FALL TOWER játékelem alapozási munkái 405
Zánka Erzsébet-tábor (ZAN) Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása" projekthez kapcsolódó "SCS1 jelű Új Sportcsarnok és É jelű Étterem szerkezetépítési munkái 1921
Zánka Erzsébet-tábor (ZAN) Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása" projekthez kapcsolódó "SP-SZ jelű Sportcsarnok-Színház Északi és Déli bővítmény szerkezetépítési, valamint falazási és áthidaló elhelyezési munkái 838

Tanúsítványok:
A Kft. az elvárt minőség, a hatékony reklamáció-kezelés és a folyamatos kiszámítható üzemeltetés érdekében Integrált Irányítási Rendszer bevezetését kezdte meg. Az ISO 9001, és ISO 45001 rendszer mellett, a környezettudatosság szem előtt tartásával bevezetésre kerül az ISO 14001-es tanúsítás is.

Jelenlegi főbb munkáink

Jelenleg egyik legjelentősebb munkák a Miskolci „Y” híd szerkezetépítési munkálatiban való részvétel, mely az egész országban egyedülálló 12+4 támaszú háromágú híd gerendás és monolit felszerkezettel. Itt jelenleg közel 3000 m3 vasbeton szerkezet kivitelezését végezzük.

Cégadatok

Cégnév: Aqua Consult Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Király u. 4.
Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.
Telephely: 8751 Zalakomár, Fő út 40-42
Cégjegyzékszám: 20-09-072857
Adószám: 23992526-2-20.

Elérhetőségek

Telefon: +36-70-709-5000
Fax: +36-93-541-925
E-mail: info@aquaconsult.hu