ÜZLETÁGAK

Mélyépítési üzletág

Társaságunk tevékenységét a Dunántúlon a szennyvíz rendszerek-, a települések csatornarendszereinek kiépítésével és a szennyvíztelepek fejlesztésével kezdte. Referenciáinak többsége is e területhez köthető. A magyarországi közüzemi vízellátó rendszer vízigényét 65 %-ban sérülékeny vízbázisok biztosítják. Ezért kiemelt fontosságú az ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével. A települések vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt társaságunk ezen üzletági tevékenységével ezen kíván javítani. A mélyépítési üzletág az elmúlt évtizedekben több mint 400 magyarországi településen dolgozott, melynek keretében több mint 3000 km vezetéket fektettünk le, és több mint 50 db szennyvíztisztító telepet építettünk az 50 m3/nap kapacitásútól a 21000 m3/nap kapacitású telepig.

Magasépítési üzletág

2018. márciusában, külön üzletágba szerveztük magasépítési tevékenységünket, annak érdekében, hogy az építőipar ezen területén is meghatározó szerepet tudjunk betölteni. Az üzletág elődjei, a 10 éves gyakorlattal, szakmai múlttal rendelkező, a cégcsoporthoz tartozó magasépítési társaságok voltak. Referenciamunkáink között megtalálhatóak közintézmények, sportcsarnokok, uszodák, ipari csarnokok megépítése mellett iskolák, óvodák, szociális gyermekvédelmi intézmények, valamint a zánkai Erzsébet-tábor területén történő kivitelezések is.

Vízi létesítmények üzletág

Környezetünk állapotmegőrzésének fontos szegmense a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos tevékenység. A vizekkel kapcsolatos valamennyi tevékenységünk során alapvető szempont a természeti értékek védelme, környezeti állapot megőrzése, vízkészletünk védelme ezen projektek kivitelezésén keresztül. Társaságunk jelentős tapasztalattal és referenciákkal rendelkezik ilyen környezetvédelmi és vízrendezési munkák tekintetében. Az üzletág tevékenységébe tartozik: vízrendezési munkák, a vízi műtárgyak építése, az árvízvédelemmel-, folyó szabályozással kapcsolatos munkák. Olyan kiemelt jelentőségű, természetvédelmi területek vízépítési munkáiban vettünk részt, mint a Kis-Balaton, a Szigetköz, vagy a Fertő-tó. Részt vettünk a Duna, a Dráva, a Rába árvízvédelmi rendszereinek kiépítésében, valamint árvízvédelmi víztározók megépítésében.