Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu

Szolgáltatásaink kivitelezésénél mindig a komlexitásra törekszünk, a vevők érdekeit, a minőségi munkavégzést, a környezetvédelmet, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot első helyen figyelembe véve.

Digitálisan felkészült vállalkozás - 2017

DFV tanúsítvány

Bisnode tanúsítványaink - 2017

magyar
angol

Minőségbizosítási rendszer

Cégünk 1997. második félévétől megkezdte a minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását, kiépítését. A TÜV Rheiland Hungária Kft segítségével megfogalmaztuk a cég Minőségpolitikai nyilatkozatát, kidolgoztuk a Minőségbiztosítási Kézikönyvet, összeállítottuk a Minőségbiztosítási Utasításokat, elkészítettük a munkautasításokat, eljárásutasításokat, űrlapokat.
A tanúsítási audit sikerrel járt és 1997. december 5.-i dátummal a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft.-t tanúsított ISO 9002 (2000-től ISO 9001) szerint működő cégként igazolták. Természetesen az igazi munka ezután következett. A rendszert folyamatosan fejlesztjük. A Minőségbiztosítási kézikönyv és egyéb minőségbiztosítási dokumentumok kérésre megtekinthetők.
Az éves auditokat végző szervezet a rendszert minden évben megfelelőnek találta. Az általunk kidolgozott és folyamatosan kontrollált eljárások minden oldalról biztosítják, hogy a cégünk által kivitelezett közműrendszerek minőségileg kifogástalanok legyenek.
2006. június 30. dátummal a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-ből jogutódlással kivált a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. A precíz előkészítő munkának köszönhetően, a Quali-Cert Minőségügyi Rendszer Tanúsító Kft. 2006. június 30-ai dátummal a Zrt. minőségbiztosítási rendszereit tanúsította, így a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségügyi rendszert működtet.

Környezetközpontú irányítási rendszer

A további fejlődés érdekében 2000. januárjában elkezdtük az ISO 14001-es szabvány, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeinek megfelelő rendszer kidolgozását, mely 2000. októberétől működik cégünknél.
2005. novemberében a környezetirányítási rendszer megújítása, a Quali-Cert Minőségügyi Rendszer Tanúsító Kft. által megtörtént. Környezetirányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően működik.
2006. június 30-ai dátummal, hasonlóan az MSZ EN ISO 9001:2005 minőségbiztosítási rendszerhez, a Quali-Cert Minőségügyi Rendszer Tanúsító Kft.-nek köszönhetően a Szabadics Zrt. környezetközpontú irányítási rendszerét tanúsította, így a Zrt. az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány előírásainak megfelelően működik.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer

A folyamatosan élesedő piacon lévő versenyképesség további megőrzése céljából cégünk 2008-ban bevezette az MSZ 28001:2008 irányítási rendszert, amelyet a Quali-Cert Kft. tanúsította. Szervezetünk törekszik az ésszerű munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot (MEB) elérni, és ennek meglétét bizonyítani MEB-kockázataink kézbentartásával, a MEB-politikával és -céljainkkal összhangban.

Energiairányítási rendszer

Az Európai Unió energiahatékonysági direktíváit szem előtt tartva 2013-14. évben kidolgoztuk a MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány követelményeinek megfelelő kézikönyvet, melyet 2014. évben sikeresen auditáltattunk. Az ebben megfogalmazottak szem előtt tartásával célunk az energiateljesítmény mutatóink folyamatos javítása, a minél nagyobb szintű energiatudatosság közvetítése munkatársaink és partnereink felé.

Információbiztonsági irányítási rendszer

Napjaink egyre élesedő versenyében szükségesnek éreztük a szervezetünk által birtokolt információk lehető legmagasabb szintű megóvását, amely elvezetett minket az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány bevezetéséhez és auditálásához. Ennek segítségével az információ bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének védelme érdekében munkatársaink körében különböző szintű hozzáférést fogalmaztunk meg, hogy biztosítani tudjuk a szervezet biztonsági politikájának és szabványainak való megfelelést.