Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu

 

Szigetvári Kistérségi ivóvízminőség-javító program

A projekt keretében 6 db vízmű tisztítási technológiáját és kapcsolódó létesítményeit építettük át az EU által előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz előállítására. A vízművek korszerűsítése és az ivóvízhálózat fejlesztése, bővítése révén egészséges ivóvízzel láttunk el 14 települést. A 6db projektelem tekintetében, a vízmű telepeken 5db új, (100 m³/nap, 356 m³/nap, 78 m³/nap, 98 m³/nap és 341 m³/nap kapacitású) ivóvíz tisztítási technológiát létesítettünk, valamint 1db meglévő (265 m³/nap kapacitású) ivóvíz tisztítási technológiát újítottunk fel. 4 db új (1x100 m³, 2x50 m³ és 1x30 m³ kapacitású) tisztított víz medencét, továbbá 2db új vasiszap ülepítő medencét (1x15 m³ és 1x4,5 m³ kapacitású) építettünk és 3 -3 db meglévő vasiszap ülepítő medencét, ill. technológiai épületet újítottunk fel.
A regionális hálózatra történő csatlakoztatásához 14 db nyomásfokozót és 24 294,00 fm távvezetéket építettünk ki.
A rekonstrukciós munkálatok magukban foglaltak 9 838,00 fm vezetéképítést és 129 db szerelvényakna korszerűsítést. 3 db új hidroglóbuszt (200 m³-es, 100 m³-es, és 30 m³-es) építettünk, 84 107,00 fm meglévő ivóvízvezeték mechanikai tisztítását végeztük el. 7 db új kutat fúrtunk melyeknek mélységei: 126,8 m; 65,0 m; 144,0 m; 175,0 m; 163,0 m; 69,0 m és 162,0 m, valamint 8db meglévő kutat újítottunk fel.

Beruházás összege: 1 321 032 000 Ft