Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Szennyvíztisztítás részösszege
"Somogytúr szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása" elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosítószámú projekt során szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztítótelep tervezése és kivitelezése FIDIC sárga könyv szerint vállalkozási szerződés keretében SBR biológiai szennyvíztisztító/ Sequencing Batch Reactor /szakaszos betáplálású eleveniszapos/ technológia, szervesanyag-eltávolítással nitrifikációval, denitrifikációval, részleges, biológiai, vegyszeradagolás melletti foszfortalanítással.
- hidraulikai kapacitás: 360 m3/nap
- biológiai kapacitás 4.110 LEÉ
2 854 360 163 Ft 2014.03.18. - 2016.12.12.   351 160 163 Ft
Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitábővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 Telep fejlesztése 89583-ról 120900 LEÉ-re, új előmechanika, homokfogás, előülepítés, biológiai terek felújítása, utóülepítők átalakítása, új fúvógépház, UV fertőtlenítés. 2 539 660 564 Ft 2013.10.17. - 2015.05.29.  
„Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt (KEOP 1.2.0/09-11-2011-0021) keretében szennyvízcsatorna-hálózat építése a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel, valamint szennyvíztisztító telep építés a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel és engedélyeztetéssel Szennyvíztisztító telep építése, a meglévő telep üzemének fenntartása mellet. Az új telep Cyclator/SBR technológia az átfolyásos eleveniszapos technológia szakaszos (SBR) üzemben. 800 m3/nap a tisztítandó szennyvízmennyiség. 7600 LE. Üzemeltetési paraméterek:vegyszerfogyasztás 18,53 kg/nap, elektromos energia fogyasztás 730 KWh/nap
képződött víztelenített iszap mennyiség 0,298 tonna szárazanyag/nap
2 463 090 000 Ft 2013.10.10. - 2015.06.01. 388 857 000 Ft
Nagybajom szennyvíztisztó telep és szennyvízelvezető hálózat 375m3/nap SBR telep építése, kiegyenlítő műtárggyal, 120m2-es kezelőépülettel 1 378 150 000 Ft 2013.10.08. - 323 000 000 Ft
"Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szeenyvíztelepének fejlesztése" elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosítószámú projekt során szennyvíztisztító telep FIDIC SÁRGA könyv szerinti - és csatornahálózat FIDIC PIROS könyv szerinti Telep fejlesztése 34930-ról 45890 LEÉ-re Bardenpho rendszerré. Új előmechanika (durvarács és finomrács) homokfogó felújítása, régi biológiai medence átalakítása anaerob és anox terekké. 5000m3-es biológiai műtárgy építése, utóülepítők felújítása. 4 609 289 999 Ft 2013.08.14. - 2015.10.29. 1 117 199 999 Ft
FIDIC Sárga könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú fővállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének a dokumentációban részletesen meghatározott tervezési és kivitelezési munkái elvégzésére, Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító tepelének fejlesztése című, KEO-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosítási számú projekt keretében Központ technológiai gépház: gépi rács, levegőztetett homok- és zsírfogó berendezés; osztómű; technológiai kezelő helyiség – gépház; nyers szennyvíz mennyiségmérés; szippantott szennyvíz fogadó állás; fölösiszap mennyiségmérés és kormányzás; rács szemét; iszapvíztelenítő gépház
BIOCOS rendszerű biológiai tisztító műtárgy
1. tisztítási vonal: „B” jelű aerob-anoxikus medence; V=1.566,6 m3/db; „SU” jelű keverő-ülepítő medence; V=483 m3/db, elvezető bukóakna
2. tisztítási vonal: „B” jelű aerob-anoxikus medence; V=1.566,6 m3/db, „SU” jelű keverő-ülepítő medence; V=483 m3/db, elvezető bukóakna
Fertőtlenítő és mosóvíz tároló műtárgy; Kitorkoló mű (meglévő) jó karba helyezés (felújítás); Gravitációs iszapsűrítő műtárgy; V= 200 m3 felett; Sűrített iszap tároló; Biofilter
745 823 570 Ft 2013.07.30. - 2015.08.11. 745 823 570 Ft
Vállalkozási szrződés a "Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése" projekt tervezésére és kivitelezésére; KEOP-1.2.0/09-11-2011-0011 Telep fejlesztése 9333-ról 18200 LEÉ-re, új előmechanika, homokfogás, utóülepítő, UV fertőtlenítés és biztonsági tározók kialakítása. H2S riasztó rendszer és automatikus gépház szellőztető rendszer kiépítése 539 499 716 Ft 2013.04.30. - 2014.11.28.  
Vállalkozási szerződés - "Segesd Község szennyvízelvezetés és tisztítás" című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint, valamint a szennyvíztisztító telep építése a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint 230 m3/d kapacitású SBR rendszerű szennyvíztisztító telep (2 500 LEÉ) 836 588 000 Ft 2013.04.08. - 215 000 000 Ft
"Tab városi szennyvíztisztító telep fejlesztése" című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0035 azonosító számú projekt keretében a FIDIC Sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezés engedélyeztetéssel" SBR biológiai szennyvíztisztító/ Sequencing Batch Reactor /szakaszos betáplálású eleveniszapos/ technológia, szervesanyag-eltávolítással nitrifikációval, denitrifikációval, részleges, biológiai, vegyszeradagolás melletti foszfortalanítással.
- hidraulikai kapacitás: 950 m3/nap
- biológiai kapacitás 7.740 LEÉ
399 280 000 Ft 2013.02.27. - 2014.08.24. 399 280 000 Ft
" A szennyvízelvezetés- és kezelés problémáinak megoldása Ádánd településen a csatornahálózat kialakításával és szennyvíztisztító telep építésével" című KEOP-1.20/B/10-2010-0025 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel és engedélyeztetéssel fővállalkozási szerződés keretében SBR biológiai szennyvíztisztító/ Sequencing Batch Reactor /szakaszos betáplálású eleveniszapos/ technológia, szervesanyag-eltávolítással nitrifikációval, denitrifikációval, részleges, biológiai, vegyszeradagolás melletti foszfortalanítással.
- hidraulikai kapacitás: 230 m3/nap
- biológiai kapacitás 2.300 LEÉ
933 800 000 Ft 2012.11.29. - 2014.11.28 108 000 000 Ft
"Kadarkút város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztató telepének kiépítése a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0033 Pályázat keretében szennyvízcsatorna építés- FIDIC Piros könyv szerint, a szennyvíztisztító tepel megépítése és tervezési feladatok ellátása a FIDIC sárga könyv szerint" 280 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep (2 895 LEÉ) 938 131 255 Ft 2012.08.14. - 2014.06.27. 145 000 000 Ft
Vállalkozási szerződés keretében Kaposmérő Községi Önkormányzata szennyvízelvezetésének megoldása FIDIC Sárga Könyv szerint SBR rendszerű 280m3/d 729 347 000 Ft 2012.07.18. - 2014.04.09. 182 336 800 Ft
Iregszemcse község szennyvízelvezető rendszerének és szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósítához szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerinti próbaüzem lefolytatása eredmény felelősségel, FIDIC sárga könyv 1999. évi kiadás szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0034 azonosító számú projekt támogatási szerződésében folgaltaknak megfelelően 230 m3/nap hidraulikai kapacitású SBR rendszerű szennyvíztisztító telep. 1 078 963 306 Ft 2012.07.06. - 2014.05.27. 125 000 000 Ft
"Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása" tárgyú KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú projekt keretében Cece Nagyközség szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerinti próbaüzem lefolytatása eredmény felelősséggel, a FIDIC sárga könyv 1999. évi kiadás szerinti egyösszegű átalányáras szerződés alapján" SBR biológiai szennyvíztisztító/ Sequencing Batch Reactor /szakaszos betáplálású eleveniszapos/ technológia, szervesanyag-eltávolítással nitrifikációval, denitrifikációval, részleges, biológiai, vegyszeradagolás melletti foszfortalanítással.
- hidraulikai kapacitás: 220 m3/nap
- biológiai kapacitás 2.644 LEÉ
214 795 000 Ft 2012.03.09. - 2014.11.25. 214 795 000 Ft
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt keretében Nagykanizsán szennyvíztisztító telep bővítése Mechanikai tisztítás: Új zárt rácsszűrés kialakítása, 2 db párhuzamos 3 mm pálcaközű, gépi tisztítású rács beépítése, 1600 m3/h/egység kapacitással; Homokfogók építészeti, gépészeti felújítása, új fúvók beépítése; Új homokmosó/víztelenítő berendezés telepítése 80 m3/h kapacitással; Új záporvíz átemelő építése; Biológiai osztóműben a vízkormányzás kialakítása; Új szippantott szennyvíz fogadó állomás építése 422 m3/d kapacitással; Új csatornaiszap fogadó építése
Biológiai tisztítás: Új biológiai tisztító műtárgyak építése anaerob, anoxikus és aerob terekkel, műtárgyak hasznos térfogata 2 x 8 200 m3, összesen 16 400 m3; Meglévő Dorr típusú utóülepítő műtárgyak építészeti és gépészeti felújítása; Iszap- és nitrát recirkuláció kialakítása; Fertőtlenítő gépház és a fertőtlenítő adagolás felújítása; Tisztított szennyvíz mennyiség mérésének felújítása
2 892 000 000 Ft 2011.11.28 - 2014.01.16. 1 392 000 000 Ft
A Veresegyház agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési beruházások megvalósításának kivitelezési munkálatai 3 000 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep 2 000 m³/d kapacitással való bővítése, technológia fejlesztése biológiai tisztítás membrán-bioreaktoros technológiával,
Mechanika előtisztítás részére 2 szintes 200 m2-es újépület a szükséges technologiai berendezésekkel:Biológiai tisztítás: két párhuzamos üzemű biológiai vonal, sorba kapcsolt anoxikus és aerob felújított tmedencékkel, kiskörös nitrát-recirkulációval, nagykörös iszap,- és nitrát-recirkuláció, iszap-kilevegőztető medencével
Fázisszétválasztás: membrán medencék az ultraszűrő membránokkal
Biztonsági UV fertőtlenítés
1 366 666 000 Ft 2011.08.31 - 2012.09.01. 1 366 666 000 Ft
Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás Szennyvíztelep kapacitásbővítése 4500LEÉ-ről 5790LEÉ-re Cleartec fixbetétes technológiával. Szennyvzí feladás kiegyenlítésének megoldása 1 222 400 000 Ft 2010.12.08 - 2013.10.25.  
Rábahídvég község szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése 107m3/nap kapacitású BIOCOS típusú telep építése 420 820 000 Ft 2010.10.25 - 2012.07.19.  
Egyházaskozár község szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése – fővállalkozási szerződés keretében 1 db 103 m3/d nádágyas szennyvíztisztító 429 900 000 Ft 2010.09.22 - 2012.06.30. 104 056 120 Ft
Győrsövényház község szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NyDOP-2009-4.1.1./A számú projekt szerint OMS technológiájú biológiai tisztító telep 90 m3/d névleges kapacitással 349 300 000 Ft 2010.09.15 - 2012.02.29. 90 000 000 Ft
Uraiújfalu és Vámoscsalád községek szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NyDOP-2009-4.1.1./A-09-2009-0040 számú projekt szerint 140m3/nap kapacitású BIOCOS típusú telep építése 559 800 000 Ft 2010.08.10 - 2012.03.31.  
Belezna község szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NYDOP-4.1.1./A-09-2009-0041 számú projekt szerint 1 db 120 m3/d fixfilmes biológiai szűrésű szennyvíztisztító telep 403 800 000 Ft 2010.07.28 - 2012.06.30 141 570 000 Ft
Vése és Nemesdéd községek szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése vállalkozási szerződés keretében Szennyvíztisztító telep: 90 m³/nap hidraulikai kapacitással 564 200 000 Ft 2009.07.14 - 2011.03.31. 156 000 000 Ft
Kurd község szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése vállalkozási szerződés keretében 120m3/nap kapacitású forgótárcsás levegőztetésű szennyvíztelep építése, előmechanikával, és kétszintes ülepítővel 515 200 000 Ft 2009.06.12 - 2011.01.14. 187 000 000 Ft
"Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján) 1 Csurgalékvíz kezelő komlett rendszer kiépítése (DEMON technológiával), 1 db pálcás sűrítő felújítása, 2 db rács cseréje, 1 db iszapcentrifuga beépítése, 1 db hypóadagoló kiépítése, 1 db homokfogó felújítása 4 836 658,00 € 2009.05.22 - 2010.08.30. 492 401,00 €
Káld, Borgáta, Egyházashetye és Köcsk községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 175m3/nap kapacitású SBR típusú telep építése 1 600 699 000 Ft 2006.10 - 2008.12.31.  
Csempeszkopács, Ikervár, Rum és Meggyeskovácsi települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása Szennyvíztelep építés: 610 m3/d hidraulikai kapacitással, melyből
- 510 m³ kommunális szennyvíz
- 100 m³ települési folyékony hulladék
2 426 088 000 Ft 2006.08.14 - 2009.06.27 350 000 000 Ft
Csurgó és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep bővitése 1800 m3/nap kapacitás 3 586 385 000 Ft 2002.07 - 2005.07.