Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu

 

Nagykanizsa belváros rekonstrukció

Nagykanizsa belváros rekonstrukció projektünk során a Fő utca forgalomcsillapítási, térépítészeti és környezetrendezési munkái kivitelezése mellett a kapcsolódó közösségi tereket is megújítottuk.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belváros akcióterületi terv II. Ütem” című NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006 jelű projekt kivitelezési munkái során a fő utca 652 m hosszú szakaszán a teljes közműhálózat felújításra került. Az egyesített rendszerű csapadékvíz hálózat és a vízvezeték hálózat felújításával párhuzamos új díszvilágítási hálózat és 4 csomóponti jelzőlámpa szabályozás létesült. A közmű hálózat felújítási és átépítési munkáit követően a teljes járdaszakasz térkő burkolattal került átépítésre, valamint az útszegélyek cseréjével a forgalomcsillapítási szempontok miatti keresztmetszeti átalakítással, a fő utca útburkolata is új aszfaltburkolatot kapott. A felújított útszakaszon a kerékpáros közlekedés számára kerékpárút létesült. A környezet teljessé tételéhez öntöző hálózat kiépítésével látványos dísznövény telepítési munkák készültek valamint utcabútorok kerültek kihelyezésre.

Beruházás összege: 987 203 697 Ft