Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Mederrendezés részösszeg
"Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése" tárgyú projekt 2. Rész: Mentett oldal: - a mentett oldali csatornahálózat rehíbilitálása, fejlesztése a hozzá tartozó vízpótló, vízvisszatartó, vízszintszabályozó műtárgyakkal, - a hullámtérből a mentett oldal irányába vezető művek megépítése Mentett oldali vízpótló rendszer fejlesztése a mentett oldali csatornahálózat rehabilitása, fejlesztése; Főbb mennyiségek: Mederrehabilitáció: 117 km; Új meder kialakítása: 14 km; Földmunka: 410 ezer m3; 2 486 547 955 Ft 2012.05.10. - 2014.12.23.   1 171 219 778 Ft
Vállalkozási szerződés keretében " a "Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvílósítása" (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvílósítása és kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet szerinti tartalommal" • Csatorna építése: 3,649 km hosszban
• Csatornák mederkotrása: 12,149 km hosszban (51100 m3)
• Zala meder kotrás: 7,990 km hosszban (67350m3) • Reno matrac építés: 3300 m2
• 5/40kg Vízépítési terméskő: 1620 m3
• Mederburkolás: 3359 m2
3 310 380 000 Ft 2012.04.13. - 2014.12.09. 435.379.814 Ft
"Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése" tárgyú projekt 1. Rész: Hullámtéri oldal: hullámtéri Ásványi ágrendszer alsó szakasz, a Bagaméri ágrendszer és a Patkányosi ágrendszer vízpótlásának megvalósítása Ásványi,- Bagaméri,- Patkányosi ágrendszer vízpótlásának megvalósítása; Torkolati fenékküszöb és hallépcső létesítése: 3 db; Mellékágak kotrása: 16 db; Közbenső kőművek átalakítása; Főbb mennyiségek: Vízépítési kőmunka: 73.700 m3; Homokos-kavics beépítése: 47.455 m3; Földmunka: 180.100 m3; Szűrőszövet elhelyezése: 30.400 m2 2 119 394 504 Ft 2012.05.10. - 2015.04.02. 1 877 557 591 Ft
"Építési beruházás keretében az ingói vizszintszabályozó csatorna kotrása, és a kikotort iszap szakszerű elterítése a csatonra partján, vállalkozási szerződés alapján, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001) projektcél teljesülése érdekében" • A mederből és a kétoldali padkáról a növényzetet eltávolítása: 14425m2
• Mederkotrás: 10702m3
13 848 064 Ft 2014.09.17. - 2014.12.09. 13.848.064 Ft
A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója" című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-012 azonosítószámú projekt megvalósítási munkái vállalkozási szerződés keretében Csatornakotrási (iszapkotrási) munkák 76,3 km hosszban a Fertő tő teljes magyarországi területén 733 184 064 Ft 2014.07.16. - 2015.09.28. 733.184.064 Ft
Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése folyó szabályozás és partbiztosítás 15.000 t vízépítési terméskő felhasználásával 496 584 000 Ft 2010.02.19. - 2011.02.17. 496 584 000 Ft
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja Hidromechanizációs: 30.000m3; Mederkotrás: 68.000m3 722 359 000 Ft 2009.10.20. - 2011.09.30. 722 359 000 Ft