Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Medencék részösszeg
„A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0/09-11-2013-0080, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0106, KEOP- 1.3.0/09-11-2013-0025, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0009, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0010, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0024, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0040, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0073, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0095 azonosító számú ivóvízminőség-javító projektjeinek komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervének elkészítése, a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint” Meglévő tisztavíz medence felújítása: 1db 6m3, 1db 15m3, 1db 30m3, 1db 50m3; Új tisztavíz medence építése: 4db 100m3, 2db 150m3; Iszap ülepítő medence építése: 4db 12m3, 1db 13m3, 1db 19m3, 1db 21m3, 1db 28m3, 1db 25m3. 1 460 932 000 Ft 2014.12.04. - 2015.11.30.   56 820 000 Ft
Vállalkozási szerződés keretében a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0033 azonosító számú Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program FIDIC (sárga) szerződéses feltételek szerinti megvalósítása, ezen belül a szükséges tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerése és a kivitelezési feladatok ellátása Meglévő 45m3-es vasiszap ülepítő, és meglévő 250m3-es tisztított víz tároló felújítása 260 888 000 Ft 2014.10.10. - 2015.09.28. 23 174 000 Ft
"Somogygeszti ivóvízminőség-javító beruházás tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" 1db 20m3 térfogatú tisztított víz medence, és 1db 7,26m3 térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 100 488 000 Ft 2014.05.12. - 2015.08.28. 19 430 000 Ft
"Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása" tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú pályázat keretében tervezési feladatok ellátása, valamint építési és rekonstrukciós munkák kivitelezése FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján 1db 50m3 térfogatú tisztított víz medence, 1db 70m3 és 1db 12m3 térfogatú vasiszap ülepítő medence, továbbá 2db vasiszap sűrítő medence építése 1 415 252 703 Ft 2014.04.28. - 2015.11.18. 48 250 000 Ft
Szigetvár Kistérség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító programja (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017) keretében tervezési és kivitelezési munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében a FIDIC Sárga Könyv szerint 1db 30m3, 1db 50m3 és 1db 100m3 térfogatú tisztított víz medence, 1db 6m3 térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 1 321 092 000 Ft 2014.03.24. - 2015.09.29. 78 000 000 Ft
A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat FIDIC „Sárga Könyv” szerinti építési beruházásainak megvalósításához szükséges munkák elvégzése 2db 175 m3 –es nyersvíz fogadó vasbeton medence építése, 2db 50 m3 –es vasiszap szikkasztó vasbeton medence építése, 1db 17,5 m3 –es csurgalékvíz átemelő vasbeton akna építése, 1 144 667 963 Ft 2014.03.12. - 2015.11.19. 265 895 629 Ft
"Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035) keretében ivóvízhálózat építése és rekonstrukciója a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel, valamint vízmű-telepek építés rekonstrukciója a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel és engedélyeztetéssel, vállalkozási szerződés keretében 1db 50m3 és 1db 100m3 térfogatú tisztított víz medence, 1db 24m3 és 2db 14m3 térfogatú vasiszap ülepítő medence, továbbá 6db tűzi víz medence építése 30m3 és 50m3 térfogatok között 2 423 844 521 Ft 2014.03.07. - 2015.08.31. 238 000 000 Ft
Vállalkozási szrződés a ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép-Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése (KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013) projekt kivitelezése a FIDIC Sárga Könyv szerint" Térszíni vasbeton víztároló
medence 500 m3,
3 948 529 051 Ft 2013.12.11. - 2015.09.30. 98 200 000 Ft
"Egészséges ivóvíz az életünkért" Ecseny-Polány-Mernye (Magyarszentmiklós) községek ivóvízminőség javítása FIDIC Sárga és Piros könyv alapján Vasiszapülepítő: 1db-40m3; 1db-6,4m3; 1db-5,3m3 239 120 000 Ft 2013.09.10. - 2014.11.21. 25 600 000 Ft
"Dél-Tolna Aqua projekt, két-centrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő kistérségi rendszer" című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0025 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló beruházás során tervezési és kivitelezési feladatok ellátása Fidic sárgakönyv szerint 2db 100m3 térfogatú nyers víz medence, 2db 200m3 és 2db 50m3 térfogatú tisztított víz medence, és 2db 50m3 térfogatú vasiszap ülepítő medence építése 1 234 181 393 Ft 2012.10.09. - 2014.09.09. 160 000 000 Ft