Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Közmű rekonstrukció részösszege
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belváros akcióterületi terv II. ütem” (Múzeum tér kikötése, Járási Hivatal előtti tér) megvalósítása és Nagykanizsa, Fő utca vízvezeték és csatorna rekonstrukciója” Vízvezetékek építése a meglévő és üzemelő vízvezetékek üzemének fenntartása, az ivóvíz szolgáltatás üzembiztonságának fenntartása mellett 1010,1 fm hosszban, 18 db házibekötés cserélyével. Az új rendszer üzembe helyezését kövteően a felhagyott vezetékek injektálása illetve elbontása. Egyesített rendszerű csatorna építése, az üzemelő egyesített rendszerű csatorna üzemének és üzembiztonságának fenntartása mellett dn 150-800 pp és üpe csövekből 1623,1 fm hosszban, tisztítóaknákkal 45 db. Az új rendszer üzembe helyezését kövteően a felhagyott vezetékek injektálása illetve elbontása. Víznyelők átépítése és új építése bűzzáras kivitelben 62 db. Ereszbekötés építése 62 db. 987 203 697 Ft 2015.07.27 - 2016.04.27   416 778 745 Ft
Siófok, Zamárdi – Szépvölgyi u. kereszteződésében NA400 ivóvízvezeték bélelése NA400 ivóvízvezeték csőbélelési munkáinak elvégzése tömlős technológiával. 8 900 000 Ft 2015.04.28. - 2015.06.08. 8 900 000 Ft
„A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0/09-11-2013-0080, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0106, KEOP- 1.3.0/09-11-2013-0025, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0009, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0010, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0024, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0040, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0073, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0095 azonosító számú ivóvízminőség-javító projektjeinek komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervének elkészítése, a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint” Bekötések építése: 589 db; Tűzcsapépítés 98 db, Csomópont csere 109 db 1 460 932 000 Ft 2014.12.04. - 2015.11.30. 39 628 000 Ft
"Vállalkozási szerződés keretében a Somogy megyei Gölle, Büssü és Patalom települések ivóvízminőség-javító programja keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0046)" 1km (D110; PE) 515 373 973 Ft 2014.10.20. - 2015.10.30. 42 580 000 Ft
"Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása" tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú pályázat keretében tervezési feladatok ellátása, valamint építési és rekonstrukciós munkák kivitelezése FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján 1.708fm ivóvíz hálózat rekonstrukciója NA80-NA300 vezetékátmérő között, 124.665fm meglévő ivóvízhálózat mechanikai tisztítása, 164db hálózati csomópont rekonstrukciója 1 415 252 703 Ft 2014.04.28. - 2015.11.18. 88 420 000 Ft
Szigetvár Kistérség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító programja (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017) keretében tervezési és kivitelezési munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében a FIDIC Sárga Könyv szerint 9.838fm ivóvíz hálózat rekonstrukciója NA80-N100 vezetékátmérő között, 84.107fm meglévő ivóvízhálózat mechanikai tisztítása, 129db hálózati csomópont rekonstrukciója 1 321 092 000 Ft 2014.03.24. - 2015.09.29. 173 120 000 Ft
"Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035) keretében ivóvízhálózat építése és rekonstrukciója a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel, valamint vízmű-telepek építés rekonstrukciója a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel és engedélyeztetéssel, vállalkozási szerződés keretében 7.498fm ivóvíz hálózat rekonstrukciója NA80-N100 vezetékátmérő között, 612db házi bekötés rekonstrukció, 91db NA 80 föld feletti tűzcsap telepítés 101.125fm meglévő ivóvízhálózat mechanikai tisztítása, 97db hálózati csomópont rekonstrukciója 2 423 844 521 Ft 2014.03.07. - 2015.08.31. 110 000 000 Ft
Vállalkozási szrződés a ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép-Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése (KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013) projekt kivitelezése a FIDIC Sárga Könyv szerint" Bekötések építése: 1.108 db; Megcsapolóhíd csere 981 db, Tűzcsapépítés 333 db, Csomópont csere 87 db 3 948 529 051 Ft 2013.12.11.-2015.09.30. 234 560 000 Ft
"Dél-Tolna Aqua projekt, két-centrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő kistérségi rendszer" című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0025 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló beruházás során tervezési és kivitelezési feladatok ellátása Fidic sárgakönyv szerint 6.360fm ivóvíz hálózat rekonstrukciója NA80-N150 vezetékátmérő között, 99.771fm meglévő ivóvízhálózat mechanikai tisztítása, 2db meglévő víztorony rekonstrukciója 1 234 181 393 Ft 2012.10.09. - 2014.09.09. 156 680 000 Ft