Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu

 

Keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítése

A keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítése során a meglévő létesítmény technológiai fejlesztését végeztük el a meglévő műtárgyak legnagyobb mértékű felhasználásával, folyamatos üzemelés mellett. A telep kiegészült egy új iszapkezelési létesítménnyel.
A projekt keretein belül egy szezonális terhelési igényeket is kielégítő eleveniszapos szennyvíztisztítás technológia épült, kaszkádos kialakítású párhuzamosan működő tisztítási sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással,finombuborékos mélylégbefúvatással, kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatással, UV fertőtlenítéssel és a keletkező fölös iszap rothasztásával. A tisztított szennyvíz végbefogadója a Balaton, ami fokozottan érzékeny befogadónak számít, így a telepről elfolyó tisztított vízben található foszfor, össznitrogén és lebegőanyag koncentráció határértékeire nagyon szigorúak és alacsonyak az elfogadható kibocsájtási paraméterek. Emiatt a fejlesztés nem kapacitásbeli növekedést, hanem szennyvíztisztítási hatásfok optimalizálást valósított meg.
Az iszapvonal fejlesztésével megvalósult a termelődő biogáz újrahasznosítása, biztosítva a telep hőigényét és energiaigényének nagy részét.

Beruházás összege: 2 502 521 788 Ft