Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Összeg Kivitelezés időtartama Ipari parkok részösszeg
„Zalaegerszeg, Északi Iparterület előközművesítési munkái – I. ütem” 247 176 000 Ft 2009.05.14 - 2009.12.31.  
Zalaegerszeg Ságodi ipartelepen közműlétesítmények és út építése 469 800 000 Ft 2006.05.29 - 2007.04.20.
Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park I/B ütem szerint A jelű út építése és csapadékvíz-elvezetés tervezése és kivitelezése, valamint az adott szakaszon közvilágítás kiépítése 406 845 000 Ft 2006.03.03. - 2007.05.31. 406 845 000 Ft
Gazdaságfejlesztésű célú laktanya felújítás megvalósítása Nagykanizsaán (Thury laktanya rehabilitációja) 817 962 000 Ft 2006.01.20. - 2007.09.14. 817 962 000 Ft
Gazdaságfejlesztésű célú laktanya felújítás I. ütemének megvalósítása Lentiben, a volt laktanya termelő infrastruktúrájának kiépítése II. ütem 211 500 000 Ft 2005.08.23. - 2006.06.25. 211 500 000 Ft
Nagykanizsa Ipari Park I/a. ütem közműberuházás 83 319 000 Ft 2001.05 - 2001.09.