Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Hálózatépítés részösszege
A "Ráckevei (Soroksári-Duna-Ágg (RSD) vízgazdálkodása, vízminőség javítása projekt - parti sáv projekt elem építési munkáinak megvalósítása és kivitelezési terveinek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendeletnek megfelelő tartalommal, a FIDIC Piros Könyvben foglal "Általános Szerződésese Feltételek", valamint "Különös Feltételek" alapján kiírt vállalkozási szerződés keretében Bekötés (Nyomott): 4 436 db, Házi beemelő akna: 3 829 db, D 63-160 KPE anyagú nyomott vezeték építése: 83.744 m, D 63 KPE nyomott házi bekötések hossza: 37 736 fm, Átemelők építészeti: 10 db, Közösségi beemelők: 4 db, Meglévő átemelők rekonstrukciós munka:3 db 6 882 861 000 Ft 2014.04.07. - 2015.10.26. 6 882 861 000 Ft
"Somogytúr szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása" elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosítószámú projekt során szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztítótelep tervezése és kivitelezése FIDIC sárga könyv szerint vállalkozási szerződés keretében Gravitációs gerincvezeték (DN200/KGEM) - 31 km; Házibekötések (DN160/KGEM) - 13,3 km; 1526 db, Nyomott gerincvezeték (DN90/PE) - 0,22 km; Nyomott házi bekötés - 3 db; Házi beemelő - 28 db; Nyomóvezeték (DN110/PE) - 27,8 km; Hálózati átemelő - 23 db; KPE 25-ös vízvezeték építés átemelőkhöz:1.077 fm; KPE 32-es vízvezeték építés átemelőkhöz: 229 fm 2 854 360 163 Ft 2014.03.18 - 2016.12.12. 2 503 200 000 Ft
"Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat bővítés Kunszentmiklóson KEOP-1.2.0/09-11-2011-0010" projekt keretében "Vállalkozási szerződés Kunszentmiklós Város szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC piros könyv szerinti szerződéses feltételekkel" Szennyvízcsatorna hálózat: 45 060 fm DN 200 KG-PVC gravitációs gerincvezeték; 20 194 fm DN 150 KG-PVC bekötővezeték; 1 302 fm rekonstrukciós grav. bekötés; 2 569 db házi bekötés; Szennyvíz nyomóvezeték DN200-50: 4.115 fm; Közterületi átemelő: 10 db és 1 db rekonstrukció 2 174 421 126 Ft 2013.12.12. - 2015.10.14. 2 174 421 126 Ft
„Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt (KEOP 1.2.0/09-11-2011-0021) keretében szennyvízcsatorna-hálózat építése a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel, valamint szennyvíztisztító telep építés a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel és engedélyeztetéssel 37 574,3 fm DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték; 28 221,1 fm DN 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték
2584 db házi bekötés; Szennyvíz nyomóvezeték: DN 225 KPE 15,9 fm, DN 110 KPE 714,1 fm; 5 db közterületi szennyvízátemelő építése gépészettel, elektromos ellátással és vezérléssel; Biofilter: BZ 06 L tip. aktív biofilter
2 463 090 000 Ft 2013.10.10. - 2015.06.01. 2 074 233 000 Ft
Nagybajom szennyvíztisztó telep és szennyvízelvezető hálózat 15636 fm gerincvezeték, 948db bekötés, 9115 fm bekötővezeték, 326db betonakna, 77db HBA, 863 fm HBA-hoz tartozó nyomó vezeték, 10203 fm nyomóvezeték, 19db (mosató,légtelenítő, ürítő akna), 3560fm Szennyvíztelep betáp ivóvíz, ezen a szakaszon 11db szerelvényakna, 702fm Tisztított szennyvíz elvezető nyomócső, 1db monitoring kút 1 378 150 000 Ft 2013.10.08. - 1 055 150 000
"Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szeenyvíztelepének fejlesztése" elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosítószámú projekt során szennyvíztisztító telep FIDIC SÁRGA könyv szerinti - és csatornahálózat FIDIC PIROS könyv szerinti 48430 fm gerincvezeték, 3267db bekötés, 34829 fm bekötővezeték, 1052db betonakna, 39db HBA , 62295 fm nyomóvezeték, 118db (mosató,légtelenítő, ürítő akna), 27db közterületi átemelő akna, 26db biofilter, 16 db LIMNOMOB"A" Nitrát adagoló, 9 db Mobil H2S mérő 4 609 289 999 Ft 2013.08.14. - 2015.10.29. 3 492 090 000
Sárvár (Sótonyi u. - Celli út - Újhegyi u. - Kilátó u. és Iskola u által határolt területen) szennyvízelvezetési hálózat kiépítése, valamint kiegészítő munkák végzése 2604fm gerinc, 72db bekötés, 1db átemelő, 856fm nyomóvezeték. 1292fm nyomóvezeték 146 998 000 Ft 2013.07.22. - 2014.11.30. 2013.10.01. - 2014.05.31. 146 998 000 Ft
Vállalkozási szerződés - "Segesd Község szennyvízelvezetés és tisztítás" című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint, valamint a szennyvíztisztító telep építése a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint 15.000fm gerinc, 562 db bekötés, 5db átemelő, 5.321 fm nyomóvezeték. 836 588 000 Ft 2013.04.08. - 2015.04.08. 836 588 000 Ft
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése, Rigyác település szennyvíz-elvezetése II. ütem Szennyvízcsatorna hálózat: 1 089 fm DN 200 KG-PVC gravitációs gerincvezeték; 284 fm DN 150 KG-PVC bekötővezeték; Szennyvíz nyomóvezeték: 897 fm Közterületi átemelő: 3 db 77 980 000 Ft 2013.02.27. - 2013.08.25. 77 980 000 Ft
"Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása" tárgyú KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú projekt keretében Cece Nagyközség szennyvíz elvezető csatornahálózat komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerinti próbaüzem lefolytatása eredmény felelősséggel, a FIDIC sárga könyv 1999. évi kiadás szerinti egyösszegű átalányáras szerződés alapján Gravitációs gerincvezeték (DN200/KGEM) - 20,1 km; Házibekötések (DN160/KGEM) - 9,4 km; 1113 db; Nyomott gerincvezeték (DN90/PE) - 2,21 km; Házi beemelő - 28 db; Nyomóvezeték (DN110/PE) - 4,7 km; Nyomott gerincvezeték (DN160/PE) - 0,53 km; Hálózati átemelő - 8 db 1 045 800 000 Ft 2013.01.09. - 2014.11.25. 1 045 800 000 Ft
" A szennyvízelvezetés- és kezelés problémáinak megoldása Ádánd településen a csatornahálózat kialakításával és szennyvíztisztító telep építésével" című KEOP-1.20/B/10-2010-0025 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel és engedélyeztetéssel fővállalkozási szerződés keretében Gravitációs gerincvezeték (DN200/KGEM) - 14,6 km; Házibekötések (DN160/KGEM) - 7,5 km; 841 db; Nyomott gerincvezeték (DN90/PE) - 2,1 km; Nyomott gerincvezeték (DN110/PE) - 2,8 km; Nyomott házi bekötés - 14 db; Házi beemelő - 15 db; Házi nyomóvezeték (DN63/PE) - 0,27 km; Hálózati átemelő - 4 db 933 800 000 Ft 2012.11.29. - 2014.11.28 825 800 000 Ft
Vaspör és térsége szennyvízelvezetésének megoldása 9300fm gerinc, 419db bekötés, 8db átemelő, 12db HBA, 12400fm nyomóvezeték 600 188 000 Ft 2012.09.12. - 2013.10.31. 600 188 000 Ft
"Kadarkút város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztató telepének kiépítése a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0033 Pályázat keretében szennyvízcsatorna építés- FIDIC Piros könyv szerint, a szennyvíztisztító tepel megépítése és tervezési feladatok ellátása a FIDIC sárga könyv szerint" Szennyvízcsatorna hálózat: 12 171,5 fm DN 200 KG-PVC gravitációs vezeték, 8 794,9 fm DN 150 KG-PVC bekötővezeték, 867 db házi bekötés, 198 db tisztítóakna; Szennyvíz nyomóvezeték: 2 471,6 fm DN 160 KPE, 607,9 fm DN 90 KPE, 360,1 fm DN 90 KPE, 2 053 fm DN 125 KPE, 1 220,8 fm DN 110 KPE, Közterületi átemelő: 5 db, Tisztított víz elvezetés: 806,3 fm DN 200 KG-PVC gravitációs vezeték és 17 db akna 938 131 255 Ft 2012.08.14. - 2014.06.27. 793 131 255 Ft
Vállalkozási szerződés keretében Kaposmérő Községi Önkormányzata szennyvízelvezetésének megoldása FIDIC Sárga Könyv szerint 10056 fm gerincvezeték, 815db bekötés, 7475 fm bekötővezeték, 3db HBA , 1292 fm nyomóvezeték, 3db (mosató,légtelenítő, ürítő akna), 2db közterületi átemelő akna, 2db biofilter, 729 347 000 Ft 2012.07.18. - 2014.04.09. 547 010 200
Iregszemcse község szennyvízelvezető rendszerének és szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósítához szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerinti próbaüzem lefolytatása eredmény felelősségel, FIDIC sárga könyv 1999. évi kiadás szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0034 azonosító számú projekt támogatási szerződésében folgaltaknak megfelelően Szennyvízcsatorna hálózat építés: 15 625 fm NA 200 KG-PVC gerincvezeték, 7 672 fm NA 150 KG-PVC bekötővezeték, 1 588 fm D 63 KPE bekötő-nyomóvezeték, Nyomóvezeték hálózat: 1 362,98 fm D 90 KPE, 444,21 fm D 110 KPE, 237,41 fm D 160 KPE, 843,5 fm D 225 KPE, 5 db közterületi átemelő, 1 000 db házi szennyvízbekötés 1 078 963 306 Ft 2012.07.06. - 2014.05.27. 953 963 306 Ft
Vállalkozási szerződés - a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0074 kódszámú projekt keretében Sántos és Szentbalázs községek csatornázása FIDIC piros könyv szerint 5684 fm gerincvezeték, 317db bekötés, 3148 fm bekötővezeték, 19db HBA , 4618 fm nyomóvezeték, 8db (mosató,légtelenítő, ürítő akna), 2db közterületi átemelő akna, 2db biofilter, LIMNOMOB"A" Nitrát adagoló 2db, 1db H2S mérő 344 700 003 Ft 2012.04.16. - 2013.07.05. 344 700 003
Dencsháza és Hobol Községek szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai és próbaüzem lefolytatása 6123 fm gerincvezeték, 381db bekötés, 4090 fm bekötővezeték, 3db HBA , 10747 fm nyomóvezeték, 10db (mosató,légtelenítő, ürítő akna), 4db közterületi átemelő akna, 3db biofilter, 5 db kompresszoros leürítő berendezés 547 000 000 Ft 2012.04.13. - 2013.07.17.
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0001 azonosítószámú projekt keretében Csurgó térsége szennyvízelvezetésének megoldására FIDIC piros könyv alapján NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 6.515,02 fm NA 160 KG-PVC bekötővezeték (D40 KPE vezetékkel): 5.296,81 fm Szennyvíz bekötés: 499 db Házi beemelő akna: 18 db Nyomóvezeték (DN25-110)összesen: 18.573,52 fm; Szennyvíz átemelő: 5 db 454 980 000 Ft 2012.02.27 - 2013.03.29. 454 980 000 Ft
Dombóvár térségi szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018/2010 azonosító számú projekt keretében az alábbi részek kiviteli terveinek elkészítése és FIDIC Sárga Könyve szerinti kivitelezési munkálatai egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés keretében I. rész: Dombóvár ellátatlan területek, Újdombóvár, Dombóvár-Szőlőhegy szennyvízcsatorna-hálózatának építése és rekonstrukciójaDombóvár szennyvíz csatornázási munkák Gravitációs szennyvíz gerincvezeték: NA 200 KG PVC 32.446,4 fm, irányított fúrás NA 200 KPE 170 fm, rekonstrukció NA 400 KG PVC 1.163 fm, Szennyvíz nyomóvezeték: NA 90 KPE 3.285,9 fm, NA 63 KPE 785,3 fm, Házi bekötések: 2.466 db, Házi szennyvízátemelők: újonnan létesített átemelők: 7 db, rekonstrukciós átemelők: 3 db, 1 547 799 000 Ft 2011.04.07 - 2012.12.29. 1 547 799 000 Ft
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - az Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a Megrendelő által készített tervek alapján NA200 kőagyag gravitációs gerinccsatorna: 3.666.68 fm, NA200 KG-PVC gravitációs gerinccsatorna: 39.513,88 fm, D219 koracél gravitációs csatorna: 24,31 fm, D229 koracél gravitációs csatorna: 1,52 fm; D50-180 KPE nyomócső: 59.459,52 fm;Szennyvíz bekötések: 2.700 db. Átemelők: regionális szennyvíz átemelő: 5 db, közbenső szennyvíz átemelő: 22 db, adagolási pont: 6 db; mérési pont: 4 db; Nyílt árkos víztelenítéssel készült vezeték:38.963 fm. 3 786 000 000 Ft 2011.01.28 - 2013.06.08. 3 786 000 000 Ft
Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt építési munkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében Gravitációs gerincvezeték (≤DN300) - 84,5 km; Gravitációs gerincvezeték (>DN300) - 8,9 km; Házibekötések (DN160/KGEM) - 50 km; 6.520 db; Nyomott gerincvezeték (≤DN300/PE) - 28,2 km; Házi beemelő - 253 db; Hálózati átemelő - 27 db 7 830 437 000 Ft 2011.01.11 - 2012.10.30. 7 830 437 000 Ft
Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás 18276fm gerinc, 1035db bekötés, 13db átemelő, 68db HBA, 8545fm nyomóvezeték. 1 222 400 000 Ft 2010.12.08 - 2013.10.25.
Általános építési szerződés a Veresegyház agglomeráció területén a csatornaépítési, csatornarekonstrukciós beruházások megvalósításának kivitelezési munkálataira Szennyvízvezeték építés: 452,4 fm DN 250 KG-PVC, 13 192,9 fm DN 200 KG-PVC; 6 682 fm DN 160 KG-PVC házi bekötővezeték; Közterületi átemelő: 7 db; Házi átemelő: 77 db; Tisztítóakna: 860 db; Nyomóvezeték építés (DN90-50): 2.951.4 fm; 599 860 000 Ft 2010.11.12 - 2012.11.12. 599 860 000 Ft
Rábahídvég község szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése 7200fm gerinc, 389db bekötés, 4db átemelő, 1100fm nyomóvezeték, 107m3/nap új szennyvíztelep építése 420 820 000 Ft 2010.10.25 - 2012.07.19.
Egyházaskozár község szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése – fővállalkozási szerződés keretében NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 6.391,82 fm, NA 160 KG-PVC bekötővezeték: 2.871,11 fm, Szennyvíz bekötés: 374 db, Nyomóvezeték összesen: 1.609,38 fm melyből D110 KPE anyagból: 998,01 fm, D90 KPE anyagból: 621,37 fm, Szennyvízátemelő: 5 db 429 900 000 Ft 2010.09.22 - 2012.06.30. 325.843.880 Ft
Győrsövényház község szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NyDOP-2009-4.1.1./A számú projekt szerint Szennyvízcsatorna hálózat építés: 4 979 fm DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték; 3 816 fm DN 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték; 339 db házi bekötés; Szennyvíz nyomóvezeték: 2 623 fm DN 110 KPE, 428 fm DN 90 KPE; Közterületi átemelő: 3 db; Tisztított víz elvezetés: 440 fm D 110 KPE nyomóvezeték; Tolózár: 2 db DN 100 349 300 000 Ft 2010.09.15 - 2012.02.29. 259 300 000 Ft
Uraiújfalu és Vámoscsalád községek szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NyDOP-2009-4.1.1./A-09-2009-0040 számú projekt szerint 10100fm gerinc, 573db bekötés, 3db átemelő, 4100fm nyomóvezeték, 140m3/nap új szennyvíztelep építése 559 800 000 Ft 2010.08.10 - 2012.03.31.
Belezna község szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NYDOP-4.1.1./A-09-2009-0041 számú projekt szerint NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 6.885,18 fm, NA 160 KG-PVC bekötővezeték: 2.732,49 fm, 100-as átmérőjű beton tisztítóakna: 178 db, Szennyvíz bekötés: 322 db, Házi beemelő akna: 1 db, D 90 KPE nyomóvezeték: 1.359,91 fm, Szennyvízátemelő: 2 db 403 800 000 Ft 2010.07.28 - 2012.06.30 262 230 000 Ft
Sárvár-Rábasömjén városrész és Rábapaty község csatornázása FIDIC piros könyv szerint 15700fm gerinc, 1005db bekötés, 7db átemelő, 5200fm nyomóvezeték 749 900 000 Ft 2010.03.08 - 2011.12.31. 749 900 000 Ft
Vése és Nemesdéd községek szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése vállalkozási szerződés keretében NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 8 654,34 fm; NA 150 KG-PVC bekötővezeték: 5 500,73 fm; 1 m Ø betonakna: 165 db; 400-as műanyag akna: 83 db; Szennyvízbekötések száma: 624 db; Nyomóvezeték összesen (D125-D50): 8 442,18 fm; Szennyvízátemelő (közterületen elhelyezett): 3 db; Házi beemelő: 5 db 564 200 000 Ft 2009.07.14 - 2011.03.31. 408 200 000 Ft
Ságvár község szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése vállalkozási szerződés keretében NA 150-200 KG-PVC gravitációs hálózat építése 780 800 000 Ft 2009.06.17 - 2010.12.17.
Kurd község szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése vállalkozási szerződés keretében 6700fm gerinc, 446db bekötés, 7db átemelő, 1200fm nyomóvezeték, 120m3/nap új szennyvíztelep építése 515 200 000 Ft 2009.06.12 - 2011.01.14.
"Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján) Csapadékcsatorna építése Zalaegerszeg Becsali, Egerszeghegyi, Platán sor és néhány Belvárosi utcában 4. 713 fm hosszban 4 836 658,00 € 2009.05.22 - 2010.08.30. 1 265 400 €
A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése I. rész: ÉK~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében D200 KG gravitációs csatorna: 1.073 fm, D63 nyomócső: 315 fm, Átemelők: közbenső és regionális: 15 db 2 743 007,00 € 2009.03.16 - 2010.08.30. 2 743 007,00 €
A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése III. rész: ÉNY~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében D200 KG gravitációs csatorna: 11.382 fm, D63 nyomócső: 5 001 fm, D90 nyomócső: 394 fm, Átemelők: közbenső és regionális: 12 db, Helyi: 1 db, KHBA: 2 db 4 144 825,00 € 2009.03.16 - 2010.08.30. 4 144 825,00 €
Sávoly község szennyvíz közcsatorna hálózatának kialakítási munkái DN 150-200 KG-PVC gerinc és bekötő vezeték 8.036 fm; DN 160 KPE nyomóvezeték 2917 fm; 3 db szennyvízátemelő 323 098 000 Ft 2008.10.22 - 2009.10.02. 323 098 000 Ft
Őrbottyán és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése, és a kapcsolódó munkálatok elvégzése, fővállalkozási szerződés keretében Gravitációs gerincvezeték építése: KG PVC D200 92.729 m; KG PVC D315 5.241 m; Bekötővezeték építése: KG PVC D160 6.299 m (6.697 db); Házi átemelő: 306 db; Nyomott vezeték építése (D50-280 KPE):26.8032m, (D110-280):6.550m; Beton tisztítóakna építése 1.781 db; Műanyag tisztítóakna építése 1.141 db; Közterületi átemelő 27 db; Vákuumos talajvízszint süllyesztés 18 000 m 5 481 600 000 Ft 2008.09.15 - 2010.09.30. 5 481 600 000 Ft
A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján - III. rész ÉNY-i gyűjtő (I. ütem) D200 ka. gravitációs csatorna: 2 997 fm, D200 KG gravitációs csatorna: 39 206 fm, D63 nyomócső: 2 058 fm, D90 nyomócső: 3 022 fm, D110 nyomócső: 1 693 fm, D160 nyomócső: 5 640 fm, D200 nyomócső: 3 631 fm, Szennyvíz bekötések: 2 218 db (12 319 fm D160 KG-PVC bekötővezeték), Átemelők: közbenső és regionális:12 db, KHBA:12 db, úthelyreállítás: 95 700 m2 9 398 322,00 € 2007.03.14 - 2010.06.30. 9 398 322,00 €
A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján - I. rész ÉK-i gyűjtő (I. ütem) D200 ka. gravitációs csatorna: 3962 fm, D200 KG gravitációs csatorna: 16592 fm, D63 nyomócső 1034 fm, D90 nyomócső 2865 fm, D110 nyomócső 795 fm, D125 nyomócső 7306 fm, D160 nyomócső 9102 fm, D200 nyomócső 725 fm, Szennyvíz bekötések: 1089 db (7483 fm D 160 KG-PVC bekötővezeték), Átemelők: közbenső és regionális: 14 db, KHBA: 8 db, Szivattyúcsere: 4 db, Úthelyreállítás: 61.953 m2 6 540 346,00 € 2007.03.14 - 2009.05.30. 6 540 346,00 €
Káld, Borgáta, Egyházashetye és Köcsk községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 20100fm gerinc, 1429db bekötés, 12db átemelő, 14100fm nyomóvezeték, 175m3/nap új szennyvíztelep építése 1 600 699 000 Ft 2006.10 - 2008.12.31.
Mernye, Orci, Zimány, Patalom, Magyaratád, Somogyaszaló-Antalmajor települések szennyvízcsatornázása DN 150-200 KG-PVC gerinc és bekötő vezeték 59.976 fm; DN 90-200 KPE nyomóvezeték 32.216 fm; 16 db szennyvízátemelő 1 883 760 000 Ft 2006.10.01 - 2008.10.09. 1 883 760 000 Ft
Csempeszkopács, Ikervár, Rum és Meggyeskovácsi települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása Gravitációs szennyvízvezeték: NA 150 KG-PVC 16.411,80 fm bekötővezeték; NA 200 KG-PVC 28.692,68 fm, NA 300 KG-PVC 201,10 fm; Szennyvízbekötés 1.666 db; Szennyvíz nyomóvezeték (D63-D200): 31.117,91 fm; Hálózati (közterületen elhelyezett) átemelő: 16 db 2 426 088 000 Ft 2006.08.14 - 2009.06.27 2 076 088 000 Ft
Komló-Sikonda, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa és Mecsekpölöske települések csatornázatlan területeinek csatornázása és szennyvízelvezetése DN 150-200 KG-PVC gerinc és bekötő vezeték 59.976 fm; DN 90-200 KPE nyomóvezeték 17.463 fm; 27db szennyvízátemelő 2 167 075 000 Ft 2005.12.08 - 2008.01.31. 2 167 075 000 Ft
Kapospula község szennyvízcsatornázása DN 150-200 KG-PVC gerinc és bekötő vezeték 7.699 fm; DN 90 KPE nyomóvezeték 1703 fm; 2 db szennyvízátemelő 245 570 000 Ft 2005.05 - 2006.11. 245 570 000 Ft
Nagykanizsa DK-i főgyűjtő regionális szennyvízvezeték kivitelezése DN 150-200 KG-PVC gerinc és bekötő vezeték 38.000 fm; DN 90-200 KPE nyomóvezeték 26.700 fm; 17 db szennyvízátemelő 1 578 625 000 Ft 2004.11 - 2007.03.01 1 578 625 000 Ft
Balatonfenyves szennyvízcsatornázásának B. IX. üteme DN 150-200 KG-PVC gerinc és bekötő vezeték 17.000 fm; DN 160 KPE nyomóvezeték 727 fm; 1 db szennyvízátemelő 307 572 000 Ft 2003.08 - 2004.11. 307 572 000 Ft