Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Energia hasznosítás részösszege
Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitábővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 330kW-os gázmotorral a telep energiaigényének 35-40%-os biztosítása 2 539 660 564 Ft 2013.10.17. - 2015.05.29.    
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt keretében Nagykanizsán szennyvíztisztító telep bővítése Új 2x50 kW teljesítményű gázmotor és egy 270 kW, valamint egy 200 kW teljesítményű biogáz/földgáz kombinált égővel szerelt gázkazán beépítése 2 892 000 000 Ft 2011.11.28 - 2014.01.16. 800 000 000 Ft
"Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján) Biogáztisztító egység kialakítása a gáz üzemanyagként történő hasznosításához 4 836 658,00 € 2009.05.22 - 2010.08.30. 773 000 €