Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Élőhely rehabilitációs munkák részösszeg
Vállalkozási szerződés keretében " a "Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvílósítása" (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvílósítása és kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet szerinti tartalommal" • Hallépcsők: 2 db (Egy kőküszöbös-medencesoros megvalósítású fenékküszöb tengelyében elhelyezett réselt halátjáróként kialakított vasbeton szerkezettel illetve egy vízkivételi szerkezettel ellátott műtárgy) • 7. sz. anyagnyerőhely kijelölt területének élőhelyrekonstrukciója ( A 7. számú anyagnyerőhely kijelölt 4,5 ha nagyságú területén egy, a Kis-Balaton Fenéki tavára jellemző, mozaikos, változó vízmélységű vizes élőhely került kialakításra.) 3 310 380 000 Ft 2012.04.13. - 2014.12.09.   289.405.633 Ft
"Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése" tárgyú projekt 1. Rész: Hullámtéri oldal: hullámtéri Ásványi ágrendszer alsó szakasz, a Bagaméri ágrendszer és a Patkányosi ágrendszer vízpótlásának megvalósítása Ásványi,- Bagaméri,- Patkányosi ágrendszer vízpótlásának megvalósítása; Torkolati fenékküszöb és hallépcső létesítése: 3 db; Mellékágak kotrása: 16 db; Közbenső kőművek átalakítása; Főbb mennyiségek: Vízépítési kőmunka: 73700 m3; Homokos-kavics beépítése: 47.455 m3; Földmunka: 180100 m3; Szűrőszövet elhelyezése: 30400 m2 2 119 394 504 Ft 2012.05.10. - 2015.04.02. 2 119 394 504 Ft