Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu

 

Dombóvár ivóvízminőség-javító program

A 4db vízműtelep technológiai fejlesztésével és a kapcsolódó ivóvíz hálózat bővítésével 20 települést láttunk el egészséges, az EU előírt határértékeinek megfelelő ivóvízzel.
A 4db projektelem tekintetében, a vízmű telepeken 4db új, (178 m³/nap, 170 m³/nap, 265 m³/nap, és 371 m³/nap kapacitású) ivóvíz tisztítási technológiát létesítettünk.  3 db új (100 m³,  50 m³ és 25 m³ kapacitású)   tisztított víz medencét, 5 db új (2x50 m³, 2x30 m³ és 1x 40 m³ kapacitású)   tűzi víz medencét, továbbá 4db új vasiszap ülepítő medencét (1x26 m³, 1x24 m³, és 2x14 m³ kapacitású), valamint 4db új kezelő épületet (1x48,15 m2, 1x60,47 m2, 1x52,6 m2, és 1x67,47 m2 alapterületű) építettünk.
A regionális hálózatra történő csatlakoztatásához 11 db nyomásfokozót, 10db fertőtlenítő állomást és  42 243,00 fm távvezetéket építettünk ki.
A belterületeken 9 716,00fm ivóvíz ellátó vezetéket építettünk ki, míg a rekonstrukciós munkálatok magukban foglaltak 8 057,00 fm  vezetéképítést és 172 db szerelvényakna korszerűsítést. 2 db új hidroglóbuszt (35 m³-es, és 25 m³-es) építettünk,  116 070,00 fm meglévő ivóvízvezeték mechanikai tisztítását végeztük el.
4 db új kutat fúrtunk melyeknek mélységei: 173,0 m és 2x125,0 m, és 102,0 m. 

Beruházás összege: 2 423 844 521 Ft