Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu

 

Dél-Tolna ivóvízminőség javító program

A projekt keretében a regionális ivóvízhálózat fejlesztésével és 2 db közel 2000 m3/nap kapacitású vízműtelep kiépítésével 10 településnek biztosítottunk az EU által előírt határértékeknek megfelelő ivóvizet.
A vízmű telepeken egy új, 1.690 m³/nap valamint egy új 1.990 m³/nap kapacitású tisztítási technológiát, 12 db új és felújítandó  tisztított víz medencét, 2*100 m³ és 1*50 m³ kapacitású vasiszap ülepítő medencét és 2 db 100 m2 alapterületű technológiai épületet építettünk.
A regionális hálózatra történő csatlakoztatásához 11 db nyomásfokozót és  28.610. fm távvezetéket építettünk ki.
Rekonstrukciós munkálatok magában foglaltak 6.436. fm  vezeték építést és a szerelvényaknák korszerűsítését. Egy 25 m³-es új hidroglóbuszt és 2 db víztorony rekonstrukciós munkálatait, 99.7 km vezeték mechanikai hálózattisztítását elvégeztük.
2 db új kutat fúrtunk melyeknek mélysége 40 m és 200 m.

Beruházás összege: 1 234 181 393 Ft