Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Csapadékvíz részösszeg
„Vállalkozási szerződés keretében Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Gasparich Márk út és Mártírok útja között lévő szakaszán csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna szétválasztása” DN160/KG-PVC csatorna építése: 10.4fm; DN200/KG-PVC csatorna építés: 13fm, DN300/KD-EXTRA csatorna építés: 144fm, DN500/KD-EXTRA csatorna építés:72,8fm, Ø50b csatorna építés:85.5fm, Ø80b csatorna építés:16,4fm, 50cmx50cm belméretű beton víznyelőakna építése:23db, Ø100b tisztítóakna építése:7db. 43 765 367 Ft 2015.09.29 - 2016.06.30.   39 380 000 Ft
Bögöte Község Belterületi Vízrendezése (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0015) projekt kivitelezése   111 340 000 Ft 2010.09.02 - 2011.06.30.  
Borsfa község csapadékvíz elvezetését biztosító vízi létesítmények megépítése   43 400 000 Ft 2009.12.15 - 2010.08.10.  
Szepetnek község belterületi csapadékvíz elvezetése   237 880 000 Ft 2009.11.05 - 2010.12.30.  
Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése   47 937 000 Ft 2009.05.22 - 2009.10.30.  
Murakeresztúr Kollátszegi településrészének belvízrendezése   55 250 000 Ft 2009.05.11 - 2009.12.04.  
Marcali város belterületi-csapadékvíz rendezésének kivitelezése   122 100 000 Ft 2008.10 - 2009.11.03.  
Zalaegerszeg Belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése   3 492 800 € 2006.05.18 - 2010.06.30.  
Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park I/B ütem szerint A jelű út építése és csapadékvíz-elvezetés tervezése és kivitelezése, valamint az adott szakaszon közvilágítás kiépítése   406 845 000 Ft 2006.03.03. - 2007.05.31.  
Nagykanizsa, Honvéd utcai közműfejlesztés kivitelezési munkái tevezéssel   62 490 000 Ft 2004.10.26 - 2005.09.30.