Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Projektek megnevezése Főbb jellemzők Összeg Kivitelezés időtartama Ár-és belvízvédelem részösszeg
"Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése" tárgyú projekt 2. Rész: Mentett oldal: - a mentett oldali csatornahálózat rehíbilitálása, fejlesztése a hozzá tartozó vízpótló, vízvisszatartó, vízszintszabályozó műtárgyakkal, - a hullámtérből a mentett oldal irányába vezető művek megépítése Mentett oldali vízpótló rendszer fejlesztése a mentett oldali csatornahálózat rehabilitása, fejlesztése a hozzá tartozó vízpótló, vízvisszatartó, vízszintszabályozó műtárgyakkal; Főbb mennyiségek: Mederrehabilitáció: 117 km; Új meder kialakítása: 14 km; Földmunka: 410 ezer m3; 2 486 547 955 Ft 2012.05.10. - 2014.12.23.   2 486 547 955 Ft
Vállalkozási szerződés keretében " a "Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvílósítása" (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvílósítása és kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet szerinti tartalommal" Töltésépítés: 5,8326 km hosszban 110 620 m3
Töltés kiegészítés: 2,7 km hosszban 6 520 m3
Csatorna építése: 3,649 km hosszban
Csatornák mederkotrása: 12,149 km hosszban (51100 m3)
Zala meder kotrás: 7,990 km hosszban (67350m3) Mederburkolás: 3359 m2
3 310 380 000 Ft 2012.04.13. - 2014.12.09. 544.486.514 Ft
Mura árvízvédelmi szakasz fejlesztése (KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0009) projekt keretében a csökkentett műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák a FIDIC Piros Könyv szerint és a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően Töltésépítés 9,393km elsőrendű árvízvédelmi szakaszokon
Töltéskorona burkolat építése 27.956 m2
Földanyag árvízvédelmi töltésbe építése 201.040 m
390/250kg Vízépítési terméskő, kőrakat 38 m3
40/200kg Vízépítési terméskő, kőrakat 10.500 m3
Mederburkolás:
o Szárazon rakott burkolat 128 m2 (44,75m3)
o Betonba rakott burkolat 350 m2 (122m3)
Altalaj stabilizáció:
o Vízzáró szőnyeg 10.090 m3 (10.985 m2)
o Agyagfog 9.283 m3 (5.919 m2)
Nyomáscsökkentő kút építése: 93db
1 488 900 000 Ft 2015.06.30. - 2015.11.11. 1.312.064.236 Ft
"Építési beruházás keretében az ingói vizszintszabályozó csatorna kotrása, és a kikotort iszap szakszerű elterítése a csatonra partján, vállalkozási szerződés alapján, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001) projektcél teljesülése érdekében" • A mederből és a kétoldali padkáról a növényzetet eltávolítása: 14425m2
• Mederkotrás: 10702m3
13 848 064 Ft 2014.09.17. - 2014.12.09. 13.848.064 Ft
Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC piros könyv alapján Új elsőrendű védvonal építése 4.774 fm hosszan, meglévő védvonal magassági hiánypótlása 4.569 fm, árvízvédelmi fal felújítás 387 fm, meglévő védmű teljes átépítése parapetfalas kialakítással 522 fm hosszon 5 360 721 034 Ft 2013.12.16. - 2015.10.06. 4 996 740 564 Ft
KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú, "Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC piros könyv alapján" Árvízvédelmi töltés építés 13,275 km 2 766 357 164 Ft 2013.05.31. - 2015.10.06. 1.976.422.202
Rába-Marcal térségben 2013. évi árvizek következtében megrongálódott védművek helyreállítási munkái Mederkotrási feladatok; Csemetepótlási feladatok; Parapetfal javitási feladatok; Csatona helyreállítási munka. Töltéskorona javítási, helyreállítási feladatok, stabilizálás; Mederhelyreállítási feladatok elvégzese; Partfal stabilizálás, javítás. 189 603 937 Ft 2013.11.13. - 2014.05.31. 189 603 937 Ft
Dráva bal parti töltésfejlesztése az oldi öblözetben árvízvédelmi töltés fejlesztése 5 km hosszban 672 946 000 Ft 2009.03.09. - 2010.07.27. 672 946 000 Ft
Vállalkozási szerződés a lukácsházi tározó kivitelezési munkáira Árvíz csúcs csökkentő tározó építése 1 495 072 000 Ft 2009.09.02. - 2010.10.12. 817 062 000 Ft